Správa licencí v systému Windows Server 2008 pro řešení Windows Essential Server Solutions nebo v systému Windows Server 2008 bez technologie Hyper-V pro řešení Windows Essential Server Solutions

Platí pro: Windows SBS 2008

Windows Server® 2008 pro řešení Windows® Essential Server Solutions (WinWESS) je určeno organizacím, které potřebují řešení založené na konkrétních potřebách, jako je zjednodušený nákup a licence nebo nasazení doporučených postupů. Systém WinWESS obsahuje stejnou verzi systému Windows Server 2008, kterou používá systém Windows SBS 2008, ale bez přidaných funkcí nebo integrovaných součástí, které jsou obsaženy ve verzích Standard nebo Premium systému Windows SBS 2008.

Poznámka

Nástroj winver odkazuje na systém Windows Server 2008 Standard FE, což je jiný název pro systém WinWESS.

Tento dokument vysvětluje, jak konfigurovat licence klientského přístupu pro systém WinWESS nebo Windows Server 2008 bez nástroje Hyper-V pro systém Windows Essential Server Solutions (WinWESS bez nástroje Hyper-V). Po dokončení instalace je třeba nakonfigurovat licence klientského přístupu. Pokud tuto úlohu nedokončíte, server bude ukončen 30 dní po instalaci.

Důležité

Tento dokument se nevztahuje k systému Windows SBS 2008 Standard. Používá se pouze u systému WinWESS a WinWESS bez nástroje Hyper-V.

Omezení systému WinWESS

Před konfigurací licencí klientského přístupu zvažte následující omezení:

  • Systém WinWESS může být spuštěný pouze v jednom počítači v doméně.

  • Systém WinWESS musí být v kořeni doménové struktury služby Microsoft® Active Directory®.

  • Doména WinWESS nemůže důvěřovat jiným doménám.

  • Doména WinWESS nemůže mít žádné podřízené domény.

  • Systém WinWESS může mít pouze 15 licencí klientského přístupu (CAL).