Plánování serverových a síťových prostředků

Platí pro: Windows SBS 2008

K dosažení optimálního výkonu a práce uživatelů zajistěte, aby byl serverový a síťový hardware dostatečně upgradovaný a nakonfigurovaný. Při plánování serverových a síťových prostředků se používají tyto základní úlohy:

 • Naplánování kapacity terminálového serveru,

 • naplánování konektivity sítě,

 • naplánování tiskáren,

 • instalace terminálového serveru a jeho připojení k síti se systémem Windows SBS 2008.

Naplánování kapacity terminálového serveru

Kapacita terminálového serveru může být různá v závislosti na typu uživatelů, konfiguraci serveru a sítě, aplikací, které hostujete a dalších faktorů. Terminálový server musí splňovat požadavky na systém Windows Server 2008, které jsou uvedeny na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=127776).

K určení kapacitních potřeb terminálového serveru použijte následujícíc pokyny:

 • Požadavek uživatele   Velikost RAM paměti a procesoru, kterou uživatelé terminálového serveru potřebují, závisí na funkcích aplikací, jež používají, na četnosti používání aplikace a na množství práce, které musí za danou časovou jednotku splnit.

 • Požadavky na aplikaci   Důkladně zkontrolujte systémové požadavky na každou aplikaci, kterou se chystáte na server nainstalovat. Vezměte v úvahu, že požadavky na RAM paměť a procesor se zvyšují podle počtu uživatelských relací, které budou probíhat souběžně. Protože terminálový server sdílí spustitelné prostředky mezi jednotlivými uživateli, jsou požadavky na paměť pro další uživatele používající stejný program zpravidla menší než požadavky pro provního uživatele, který aplikaci načte.

Po nasazení monitorujte zatížení serveru, aby se zajistila adekvátní kapacita serveru.

Plánování síťové konektivity

Terminálový server dobře funguje i v připojeních s nižší šířkou pásma a používá jakékoli poskytnuté IP připojení. Můžete však optimalizovat výkon aplikace i sítě jako celku zajištěním, že je typ připojení vhodný pro vykonávanou práci. Jeden uživatel se například může připojovat prostřednictvím modemové linky s nízkou šířkou pásma a mít tak vysoce kvalitní výkon, ale linka s rychlostí 28,8 kilobit nemusí být optimálně sdílena v aktivní kanceláři se 100 uživateli.

Poznámka

Požadavky na tisk, zvuky, přesměrování jednotky a přenos souboru uživatelů mohou zvyšovat požadavky na šířku pásma a následně mohou způsobit pokles výkonu pod úroveň, která je považována za přijatelnou.

Naplánování tiskáren

Nová funkce systému Windows Server 2008, Snadný tisk Terminálové služby, umožňuje uživatelům tisk z programu RemoteApp nebo relace počítače na místní nebo síťové tiskárně, která je nainstalována v klientském počítači. Tiskárny jsou podporovány bez potřeby instalace tiskových ovladačů na terminálovém serveru. Pokud uživatelé chtějí tisknout z programu RemoteApp nebo počítačové relace, mohou zobrazit dialogové okno Vlastnosti tiskárny v místním, klientském počítači a budou mít přístup ke všem funkcím tiskárny.

Instalace serveru a jeho připojení k síti systému Windows Small Business Server 2008

Poznámka

Než budete pokračovat, nainstalujte druhý server. Můžete nainstalovat druhý server, který je součástí systému Windows SBS 2008 Premium, nebo další server se systémem Windows Server 2008. Informace o instalaci druhého serveru získáte v tématu Implementace druhého serveru v síti se systémem Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=104875).

Po instalaci druhého serveru jej připojte k síti se systémem Windows SBS pomocí následujících kroků.

Připojení druhého serveru k síti Windows SBS 2008

 1. Na druhém serveru klikněte na tlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem myši na příkaz Počítač a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

 2. V okně Systém klikněte ve skupinovém rámečku Nastavení názvu počítače, domény a pracovní skupiny na odkaz Změnit nastavení.

 3. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Pokračovat.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti klikněte na tlačítko Změnit.

 5. V dialogovém okně Změny názvu počítače nebo domény zadejte v případě potřeby hodnotu do pole Název počítače a pak v poli Člen klikněte na položku Doména a zadejte hodnotu do pole Název domény.

 6. Zadejte uživatelské jméno a heslo uživatele.

 7. Kliknutím na tlačítko OK dialogová okna zavřete a restartujte počítač.

  Poznámka

  Servery musí být fyzicky připojené k síti se systémem Windows SBS 2008 a měly by obdržet síťovou adresu.

Přesunutí terminálového serveru do organizační jednotky SBSServers v síti se systémem Windows Small Business Server 2008

V dalším kroku je na stránce Počítače konzoly Windows SBS uveden druhý server v části Klientské počítače (ne v části Servery). Dále jsou všechna nastavení zásad skupiny pro klientské počítače použita u druhého serveru s výjimkou nastavení zásad skupiny Klientské počítače služby Small Business Server Update Services.

Druhý server je třeba přesunout do organizační jednotky SBSServers, aby bylo možné použít nastavení zásady skupiny u serverů ještě před nasazením Terminálové služby.

Důležité

Pokud server nepřesunete do organizační jednotky SBSServers v síti Windows SBS 2008, instalace Terminálové služby může selhat.

Chcete-li do organizační jednotky SBSServers přesunout druhý server a použít nastavení zásad skupiny u serverů, které obsahuje, použijte nástroj pro správu Uživatelé a počítače služby Microsoft® Active Directory®, a to následujícím způsobem:

Přesunutí druhého serveru do organizační jednotky serveru

 1. Na serveru se systémem Windows SBS 2008 klikněte na tlačítko Start, poté klikněte na položku Nástroje pro správu a nakonec klikněte na možnost Uživatelé a počítače služby Active Directory.

 2. Ve stromu konzoly rozbalte kořenový uzel a pak rozbalte uzel u své domény.

 3. Kliknutím rozbalte složku MyBusiness, kliknutím rozbalte složku Počítače a pak klikněte na položku SBSComputers.

 4. V podokně podrobností klikněte pravým tlačítkem myši na druhý server a pak klikněte na příkaz Přesunout.

 5. V dialogovém okně Přesunout kliknutím rozbalte složku MyBusiness a pak složku Počítače.

 6. Vyberte položku SBSServers a klikněte na tlačítko OK.

Aktualizace nastavení zásad skupiny na druhém serveru může několik minut trvat. Ruční obnovení nastavení proveďte takto:

 1. Na druhém serveru klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a pak klikněte na tlačítko OK.

 2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz gpupdate /force a stiskněte klávesu ENTER.

 3. Zavřete příkazový řádek: Zadejte příkaz exit a stiskněte klávesu ENTER.