Konfigurace role Terminálové služby

Platí pro: Windows SBS 2008

Na serveru, na němž je spuštěný Windows Server 2008 a a který plánujete používat jako další server, nakonfigurujte roli Terminálová služba.

Instalace role Terminálová služba

 1. Spusťte nástroj Správce serveru. Postup: Klikněte na tlačítko Start, klikněte na možnost Nástroje pro správu a poté klikněte na možnost Správce serveru.

 2. V okně Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Pokračovat.

 3. V části Souhrn rolí klikněte na možnost Přidat role. Zobrazí se Průvodce přidáním rolí.

 4. Na stránce Před zahájením klikněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Vybrat role serveru zaškrtněte políčko Terminálová služba a potom klikněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Terminálová služba klikněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Vybrat služby rolí zaškrtněte políčko Terminálová služba a potom klikněte na tlačítko Další.

 8. Na stránce Odinstalovat a přeinstalovat aplikace za účelem kompatibility klikněte na tlačítko Další.

 9. Na stránce Zadat metodu ověření pro terminálový server vyberte požadovanou metodu ověření a pak klikněte na tlačítko Další.

 10. Na stránce Zadat režim licencování vyberte režim licencování, který platí pro vaše prostředí Terminálové služby, a klikněte na tlačítko Další.

 11. Na stránce Vybrat skupiny uživatelů s povoleným přístupem k tomuto terminálovému serveru přidejte uživatele nebo skupiny uživatelů, jež chcete přidat do skupiny Remote Desktop Users, a klikněte na tlačítko Další.

 12. Na stránce Potvrdit vybrané možnosti instalace potvrďte, že chcete nainstalovat službu role Terminálová služba, a klikněte na tlačítko Nainstalovat.

 13. Na stránce Výsledky instalace se zobrazí výzva k restartování serveru za účelem dokončení procesu instalace. Klikněte na příkaz Zavřít a restartujte server klepnutím na tlačítko Ano.

 14. Po restartování serveru dokončí Průvodce konfigurací obnovení instalaci. Po zobrazení zprávy Instalace byla úspěšně dokončena na stránce Výsledky instalace klikněte na tlačítko Zavřít.