Oprava problémů s klientským počítačem po migraci ze systému Windows SBS 2003 Premium

Platí pro: Windows SBS 2008

note
Jedná se o volitelnou úlohu.

Při migraci na systém Windows SBS 2008 ze systému Windows SBS 2003 Premium Edition s nainstalovaným serverem Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server mají klientské počítače stále nakonfigurovaného klienta Microsoft Firewall Client a aplikaci Internet Explorer na použití proxy serveru. To způsobuje potíže s připojováním klientských počítačů, protože proxy server již neexistuje. Pokud je nakonfigurován jiný proxy server, klientské počítače jako proxy server nadále používají server se systémem Windows SBS 2003. Chcete-li tento problém opravit, je třeba odebrat klienta Firewall z klientských počítačů a pak znovu nakonfigurovat aplikaci Internet Explorer tak, aby nepoužívala proxy server nebo používala nový proxy server.

Odebrání klienta Firewall v systému Windows XP Professional

 1. V klientském počítači klikněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panely a potom na ikonu Přidat nebo odebrat programy.

 2. Klikněte na položku Microsoft Firewall Client, klikněte na tlačítko Odebrat a potom klikněte na tlačítko Ano.

 3. Zavřete všechna okna.

Odebrání klienta Firewall v systému Windows Vista

 1. V klientském počítači klikněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panely a potom na ikonu Odinstalovat program.

 2. Klikněte na položku Microsoft Firewall Client, klikněte na tlačítko Odebrat a potom klikněte na tlačítko Ano.

 3. Zavřete všechna okna.

Změna konfigurace aplikace Internet Explorer

 1. V aplikaci Internet Explorer klikněte na nabídku Nástroje a potom na příkaz Možnosti Internetu.

 2. Klikněte na kartu Připojení, klikněte na položku Nastavení místní sítě a pak proveďte některou z následujících akcí:

  1. Pokud nepoužíváte proxy server v síti, zrušte zaškrtnutí všech políček v dialogovém okně Nastavení místní sítě (LAN).

  2. Chcete-li v síti použít nový proxy server, zrušte v dialogovém okně Nastavení místní sítě (LAN) zaškrtnutí políček v části Automatická konfigurace, v části Proxy server ověřte, zda jsou zaškrtnuta obě políčka, do textového pole Adresa zadejte úplný název domény (FQDN) proxy serveru a do textového pole Port zadejte 80.

 3. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.

 4. Přejděte na web a ujistěte se, zda jsou nastavení připojení správná.