Windows Small Business Server 2008 – přehled produktu

Platí pro: Windows SBS 2008

Přehled

Systém Windows SBS 2008 minimalizuje čas potřebný pro získání a nasazení jednoho serverového řešení, protože se snáze nasazuje a kombinuje několik serverových technologií v rámci jediné licence od společnosti Microsoft. Díky systému Windows SBS 2008 nemusíte označovat, zakupovat nebo licencovat více serverových technologií a také nemusíte hledat odpovídající technologie pro příslušný hardware. Výhodou je také možnost integrovaného nasazení – takového, které plně integruje konfigurace všech základních serverových technologií do jednoho průvodce instalací.

Výhody používání systému Windows Small Business Server 2008

Systém Windows SBS 2008 poskytuje zjednodušené možnosti instalace a správy a zajišťuje téměř bezproblémový přechod ze sítí typu peer-to-peer na serverové technologie. Pomáhá také udržovat data a systémy včetně e-mailu a dokumentů vysoce zabezpečené před škodlivými útoky, haváriemi a technologickými selháními.

 • Zjednodušené nasazení a správa.   Windows SBS 2008 spojuje více serverových technologií do plně integrované instalace na jednom serveru s možností správy, takže není nutné označovat, kupovat, instalovat nebo spravovat více produktů či technologií. Pokud vám serverová technologie připadá příliš náročná, pomůže vám zjednodušená instalace a snadno použitelné nástroje pro správu usnadnit obavy týkající se přidání nového serveru do firmy.

 • Integrované nastavení.   Průvodce nasazením integruje nastavení a konfiguraci všech pracovních zatížení v systému Windows SBS 2008. Správce provede počáteční úkoly, které nakonfigurují systém Windows SBS 2008 podle obchodních potřeb dané společnosti. Ve srovnání s instalací a konfigurací samostatných technologií produktů společnosti Microsoft průvodci instalací značně snižují časy nasazení.

  Do systému Windows SBS 2008 můžete také migrovat dřívější verze serveru Windows Small Business Server. Další informace o migraci do systému Windows SBS 2008 získáte v části Migrace na systém Windows Small Business Server 2008 ze systému Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft.

 • Zjednodušená správa.   Windows SBS 2008 snižuje náročnost operačního systému pomocí intuitivní konzoly pro správu. Konzola správci poskytne relevantní informace o systému a odpovídající sadu usnadněných úloh. Tyto úlohy potřebují správci nejčastěji. Úlohy, jejichž dokončování se samostatnými produktovými technologiemi může trvat hodiny, jsou najednou velmi jednoduché, účinné a efektivní a zvládá je i člověk, který není technicky zdatný.

 • Ochrana v celé síti.   Objem obchodních dat a vyšší spoléhání na komunikační nástroje, jako je e-mail, obchodní aplikace a vzdálený přístup vyžadují ochranu všech těchto aktiv ve společnostech všech velikostí. Ať již provádíte ochranu před viry v e-mailu nebo zálohujete důležitá data, systém Windows SBS 2008 integruje přední technologie ochrany, které pomáhají při ochraně sítě a dat. Systém Windows SBS 2008 uvádí okamžitý přehled stavu sítě. Systém Windows SBS 2008 obsahuje ikony stavu v reálném čase, každodenní informace o stavu systému, automatické aktualizace souborů signatur pro integrované technologie proti virům a škodlivému softwaru, automatizované zálohování dat a centralizované nasazení aktualizací.

  Nástroje pro správu také nabízejí větší možnosti na serveru se systémem Windows SBS 2008. Můžete snadno určit, kterým klientským počítačům chybí důležité technologie ochrany, a můžete pomoci zabránit klientským počítačům v připojení k doméně, dokud nejsou splněny nezbytné požadavky. Schopnost monitorování a správy klientských počítačů rozšiřuje možnosti správce, aniž by byly nutné pokročilé znalosti nebo dovednosti v odstraňování potíží.

 • Ochrana e-mailu.   Windows SBS 2008 pomáhá chránit před hrozbami a útoky, které se do vaší sítě pokoušejí proniknout prostřednictvím e-mailu. Rozšířenou ochranu poskytuje program Microsoft Forefront Security for Exchange Server, což je antivirová a antispamová serverová technologie na úrovni rozlehlé sítě. Poskytuje nepřetržitou (vždy aktivní) ochranu zajišťující robustní a silné filtrování e-mailů v malých firmách.

 • Ochrana serveru.   Windows SBS 2008 pomáhá chránit server a udržuje spuštěné služby.

 • Ochrana klientských počítačů.   Windows SBS 2008 monitoruje počítačové klienty z hlediska stavu antivirové ochrany, kompatibility aktualizací a celkového stavu sítě. Díky tomu získáte rychlý přehled o celkovém stavu klientských počítačů a můžete řešit problémy, ještě než nastanou.

 • Zjednodušené zálohování obchodních dat.   Zálohy serveru jsou rozšířeny tak, aby zahrnovaly externí jednotky. Data můžete snadno zálohovat na externí jednotky a ty lze přenášet do úložišť mimo lokalitu. Tím se zjednodušuje možnost zabezpečení dat a udržování jejich bezpečnosti.

 • Vylepšená produktivita firmy.   Windows SBS 2008 poskytuje pevný základ pro firemní pracovní zatížení a nabízí rozsáhlou obchodní technologii za rozumnou cenu. Díky těmto technologiím můžete vylepšovat produktivitu zaměstnanců a dosahovat konkurenčních výhod.

 • Přístup pomocí vzdáleného webového pracoviště.   Vzdálené webové pracoviště je web, který je dynamicky aktualizován a poskytuje jeden zjednodušený a konsolidovaný vstupní bod do malé firemní sítě včetně plně konfigurovaného interního webu spravovaného službou Windows SharePoint Services. Zaměstnanci nebo partneři mohou přistupovat k e-mailu, souborům nebo stolnímu počítači prostřednictvím vzdáleného webového pracoviště. Z pohledu nasazení spustíte průvodce a systém Windows SBS 2008 automatizuje celou instalaci a konfiguraci základních technologií.

 • Synergie plochy se systémem Windows Vista a sadou Office 2007.   Pokud si zakoupíte systém Windows Vista a nástroje pro správu produktivity a obsahu Microsoft Office Professional 2007 a přidáte je k funkcím systému Windows SBS 2008, získáte základ, který potřebujete k rychlé a inteligentní práci. Tyto nástroje, které zajistí komplexní ochranu všech vašich firemních dat, lze pak společně používat na cestách.

 • Podpora mobilních zařízení.   Windows SBS 2008 nabízí vylepšenou podporu zařízení SmartPhone, která podporují systém Windows Mobile 6.0. Tato zařízení umožňují často cestujícím pracovníkům, jako jsou prodejci nebo terénní pracovníci, přístup k e-mailu, seznamům kontaktů, kalendářům a dokumentům uloženým na firemním webu. Mobilní zařízení můžete spravovat, jako by byla v místní síti, instalací certifikátů nebo vzdáleným mazáním zařízení pro účely zabezpečení.

 • Přítomnost firmy na Internetu.   Systém Windows SBS 2008 je integrován se systémem Microsoft Office Live Small Business, což je sada nástrojů v Internetu, jejichž pomocí můžete rychle a snadno vytvořit profesionální přítomnost na webu. Díky přítomnosti na webu můžete udržovat kontakt se zákazníky a snadno přistupovat k informacím o společnosti z jednoho umístění.

Integrované technologie produktů v systému Windows Small Business Server 2008

Systém Windows SBS 2008 obsahuje nejlepší 64bitové technologie produktů, které poskytují plně integrované prostředí vhodné pro většinu malých společností. Patří sem tyto technologie:

 • Serverový operační systém:   Systém Windows Server 2008 představuje klíčový základ systému Windows SBS 2008. Windows Server 2008 je dosud nejflexibilnější a nejrobustnější operační systém typu Windows Server. Další informace získáte na domovské stránce systému Windows Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=132930).

 • Zasílání zpráv a spolupráce.   Microsoft Exchange Server 2007 zavádí v systému Windows SBS 2008 rozšířené funkce e-mailu a kalendáře. Exchange Server 2007 poskytuje jednoduché možnosti spolupráce pro koncové uživatele a nesrovnatelné funkce zabezpečení. Další informace získáte na domovské stránce serveru Exchange Server 2007 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=132936).

 • Zabezpečení e-mailu.   Program Microsoft Forefront Security pro Exchange Server (Forefront) pomáhá chránit před viry, červy a nevyžádanou poštou. Program Forefront obsahuje více předních antivirových modulů, které pomáhají poskytovat vrstvenou ochranu před nejnovějšími hrozbami založenými na e-mailu. Další informace získáte na domovské stránce programu Forefront na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=132938).

  Poznámka

  Součástí systému Windows SBS 2008 je 120denní zkušební verze programu Forefront. Chcete-li jej mít k dispozici nastálo, je třeba zakoupit si samostatnou licenci. Další informace o zakoupení programu Forefront Security for Exchange Server naleznete v tématu Jak zakoupit program Microsoft Forefront Security for Exchange Server na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=132939).

 • Aktualizace a ochrana sítě.   Služba Windows Server Update Services (WSUS) pomáhá nasadit nejnovější aktualizace produktů společnosti Microsoft pro počítače se systémem Windows. Pomocí služby WSUS můžete zcela zvládnout distribuci aktualizací z webu služby Microsoft Update do počítačů v síti. Další informace získáte na domovské stránce služby Windows Server Update Services na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=132940).

 • Online fungování firmy.   Služba Office Live Small Business poskytuje vše, co je třeba ke zveřejnění, propagaci a správě firmy na Internetu. Můžete vytvořit profesionální přítomnost na webu, aniž byste si museli dělat starosti nebo vynakládat prostředky na nastavení komplikované infrastruktury nebo shánět technické odborníky na její údržbu. Služba Office Live Small Business je hostovaná služba pro zákazníky, kteří mají připojení na Internet. Další informace získáte na domovské stránce programu Office Live Small Business na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=132945).

 • Databáze.   Systém Windows SBS 2008 Premium přidává do systému Windows SBS 2008 Standard druhý server. Verze Premium obsahuje druhou kopii systému Windows Server 2008 Standard a Microsoft SQL Server 2008 Standard, která poskytuje komplexní řešení správy a analýzy dat. SQL Server 2008 zajišťuje nejlepší výkon a jedná se o nejrychleji se rozvíjející databázové řešení, které je dne s v oboru k dispozici. Pro zákazníky, kteří používají aplikace bez certifikace k použití na serveru SQL Server 2008, je v systému Windows SBS 2008 Premium k dispozici kopie serveru SQL Server 2005 Standard Edition. Další informace specifické pro produkt získáte na domovské stránce serveru SQL Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=132946).

 • Spolupráce a produktivita.   Služba Windows SharePoint Services 3.0 je univerzální technologie, jejíž pomocí lze zvýšit efektivitu firemních procesů a zlepšit produktivitu týmu. Díky nástrojům pro sdílení práce, které umožňují připojení i uživatelům za hranicemi organizace a země, poskytuje služba Windows SharePoint Services uživatelům přístup k potřebným informacím. Další informace specifické pro tento produkt naleznete na webu služby Windows SharePoint Services (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=132947).

Správa licencí

Systém Windows SBS 2008 se nabízí ve dvou edicích: Windows Small Business Server 2008 Standard a Windows Small Business Server 2008 Premium. Na každou z edicí se poskytuje samostatná serverová licence poskytující možnosti licencování pro všechny zahrnuté technologie. Každá edice zahrnuje také pět dočasných licencí klientského přístupu (CAL), které uživatelům umožňují připojení k technologiím. Tyto licence CAL mohou být udělovány jako licence na uživatele nebo na zařízení a umožňují výběr modelu licencování, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Pro další uživatele a zařízení je třeba zakoupit další licence CAL. Další informace o správě licencí v systému Windows SBS 2008 získáte v části Zjednodušená správa licencí v Příručce pro recenzenty systému Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=132955).

Společnost Microsoft vydala nový program, který pomáhá v rámci této správy licencí zajišťovat flexibilitu, umožňující zákazníkům přechod mezi verzemi Standard a Premium u sad pro Server i CAL. Další informace o cestě k řešení získáte na webu společnosti Microsoft.

Požadavky na systém

Informace o minimálních požadavcích na hardware naleznete v části Požadavky na systém v článku Plánování sítě systému Windows Small Business Server 2008 na tomto webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=132954).

Důležité

Systém Windows SBS 2008 Standard je k dispozici pouze jako 64bitový operační systém. Chcete-li systém Windows SBS 2008 používat, musí hardware obsahovat 64bitový procesor. Systém Windows SBS 2008 Premium dodává druhý server s 32bitovou nebo 64bitovou verzí operačního systému.

Konzola serveru Windows SBS

Jako malá firma provádíte vyrovnání ve snaze snižovat náklady a současně zvyšovat zisky. Konzola serveru Windows SBS nabízí intuitivní a jednoduchý nástroj pro správu IT, který pomáhá kontrolovat náklady na správu IT a přitom poskytuje přizpůsobitelné prostředí, které vám pomůže dosáhnout úplného potenciálu.

Konzola serveru Windows SBS představuje primární rozbočovač pro správu většiny aspektů malé firmy. Tato konzola pomáhá minimalizovat náklady na správu a údržbu více aplikací, systémů a síťových prostředků, jako jsou uživatelé, počítače a zařízení. Jednoduchá konzola serveru Windows SBS abstrahuje řadu náročných postupů spojených se správou poskytnutím přehledného rozhraní pro většinu běžných úloh správy klientských počítačů a serveru pro prostředí malé firmy. Nabízí také přehled celkového stavu, zabezpečení a správy sítě v organizaci.

Konzola serveru Windows SBS se spustí automaticky po úspěšné instalaci na server nebo jeho restartování. Můžete ji spustit také pomocí zástupce na ploše nebo kliknutím na tlačítko Start, na příkaz Všechny programy, Windows Small Business Server a Windows SBS Console.

Tato konzola shromažďuje informace o primárních úlohách správy a ukazatelích stavu na příslušných kartách. Jednotlivé karty se zaměřují na sady úkolů nebo funkcí, které lze použít u podobných prostředků v síti. Příklad: Můžete přidat nebo změnit uživatele či skupinu prostřednictvím karty Uživatelé a skupiny, nastavit přístup uživatele k různým prostředkům, nastavit kvóty úložiště schránky pro uživatele, přiřadit uživatele ke konkrétnímu klientskému počítači nebo přesměrovat složku Dokumenty daného uživatele na další svazky úložiště v síti. Seskupení úloh usnadňuje určení, kde spravovat síť a jaké akce provést, jakmile se k síti připojíte. .

Konzola zahrnuje následující karty:

 • Domů.   Úlohy v části Začínáme, nejčastěji používané úlohy, shrnutí celkového stavu systému a odkazy na prostředky komunity.

 • Uživatelé a skupiny.   Správa uživatelských účtů, rolí uživatelů a skupin.

 • Síť.   Správa počítačů, zařízení (včetně tiskárny a faxu) a síťových připojení.

 • Sdílené složky a weby.   Správa sdílených složek a webů systému Windows.

 • Zálohování a úložiště serveru.   Správa nastavení záloh a diskových jednotek serveru.

 • Sestavy.   Standardní sestavy a vytváření vlastních sestav.

 • Zabezpečení.   Shrnutí zabezpečení a správa aktualizací systému Windows.

Na každé z těchto karet jsou umístěny odpovídající informace a úkoly. Sekundární karty pomáhají dále kategorizovat informace a úkoly. Několik hlavních karet používá barevně kódované ikony k označení celkového stavu konkrétní sady objektů. Pokud například některý počítač v síti neobdržel nejnovější aktualizaci operačního systému, na kartě Zabezpečení se zobrazí červený znak X označující, že položka vyžaduje pozornost. Následně můžete na tuto kartu kliknout, najít počítač, který vygeneroval výstrahu, a provést příslušnou akci.

Karta Domů

Karta Domů uvádí úlohy pro začátek. Tyto úlohy je třeba provést při nastavování systému Windows SBS 2008. Další informace o těchto úlohách získáte v části Začínáme v Příručce pro recenzenty systému Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=132955). Na kartě Domů je uvedeno také shrnutí základů tvorby sítí. Zde je uveden stav celkového stavu a zabezpečení sítě v reálném čase. Barevně kódované ikony poskytují celkové posouzení konkrétní funkce zabezpečení nebo stavu. Souhrn Aktualizace může například zobrazovat žlutou ikonu, která indikuje varování. Pokud tento souhrn rozbalíte, ukáže se, že některé aktualizace nejsou nainstalovány, a zobrazí se odkaz přímo na kartu Zabezpečení, kde získáte další informace a můžete provést nezbytnou akci.

Další informace o těchto úlohách získáte na kartě Domů v části Konzola systému Windows SBS v příručce pro recenzenty systému Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=132955).

Karta Uživatelé a skupiny

Na kartě Uživatelé a skupiny můžete spravovat všechny uživatelské účty v síti systému Windows SBS 2008. Její pomocí lze také určit, jak budou tyto uživatelské účty spolupracovat s jinými servery a prostředky v síti. Na kartě Uživatelé a skupiny můžete provádět tyto akce:

 • Spravovat uživatelské účty včetně přidání, odstranění nebo změny vlastností stávajícího uživatelského účtu. Pomocí rychlých odkazů na úlohy můžete resetovat heslo nebo zakázat uživatelský účet.

 • Správa rolí uživatelů včetně přiřazování předem určených rolí pro různé typy uživatelů v síti systému Windows SBS 2008.

 • Správa skupin zabezpečení (seznamy zabezpečení nebo distribuční seznamy) včetně přidání, odstranění nebo změny členství.

Další informace získáte na kartě Uživatelé a skupiny v části Konzola systému Windows SBS v příručce pro recenzenty systému Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=132955).

Karta Síť

Karta Síť představuje primární umístění pro správu fyzických zařízení v síti systému Windows SBS 2008. Jedná se také o bod konfigurace pro všechny síťové služby ve vaší malé firmě. Na kartě Síť můžete provádět tyto akce:

 • Zobrazení celkového stavu a zabezpečení zařízení v síti. Stav zahrnuje snímek kompatibility zařízení z hlediska zabezpečení a aktualizací.

 • Oprava nastavení tvorby sítí na serveru pomocí jednoho průvodce.

 • Nabídka vzdálené pomoci v klientském počítači nebo vzdálené řízení klientského počítače pomocí protokolu RDP Terminálové služby.

 • Zobrazení vlastností počítače a konfigurace, kteří uživatelé mohou používat klientský počítač.

 • Sdílení tiskáren a faxových zařízení s uživateli v síti.

 • Změna konfigurace služeb nastavených pomocí úloh počáteční konfigurace.

Další informace o těchto úlohách získáte na kartě Síť v části Konzola systému Windows SBS v příručce pro recenzenty systému Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=132955).

Karta Sdílené složky a weby

Karta Sdílené složky a weby nabízí jednoduché rozhraní pro správu sdílených složek a webů. Na této kartě můžete provádět následující akce:

 • Zobrazení souhrnných informací o všech sdílených složkách včetně cest, dostupného volného místa a stanovených kvót.

 • Ukončení sdílení složky kliknutím na tlačítko.

 • Vytvoření nových sdílených složek pomocí průvodce k definování cest, přístupových oprávněním metod přístupu, kvót ukládání a přípustných typů souborů.

 • Zobrazení informací o všech webech systému Windows SBS 2008 včetně adres URL a stavu.

 • Povolení či zakázání webu jediným kliknutím.

 • Změna vlastností konfigurace nebo spuštění nástrojů pro správu, jako je Správce Internetové informační služby či nástroj pro centrální správu služby SharePoint Service.

 • Rychlá změna přístupových oprávnění na existující weby.

Další informace získáte na kartě Sdílené složky a weby v části Konzola systému Windows SBS v příručce pro recenzenty systému Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=132955).

Karta Zálohování a úložiště serveru

Karta Zálohování a úložiště serveru poskytuje přehlednou sadu nástrojů k zálohování serveru. Jedná se také o primární místo pro údržbu jednotek pevného disku systému Windows SBS 2008. Na kartě Zálohování a úložiště serveru můžete provádět tyto akce:

 • Pomocí průvodce konfigurací zálohování serveru můžete vytvářet plány zálohování k označení média záložního úložiště a k definování položek, které budete zálohovat.

 • Pokud bylo zálohování úspěšné, zobrazí se barevně kódované indikátory.

 • Změna existujících plánů zálohování.

 • Spuštění zálohování jediným kliknutím.

 • Obnovení souborů, složek a svazků z existujících záloh.

 • Zobrazení velikosti, aktuálního využití a volného místa na existujících jednotkách pevného disku.

 • Přesunutí dat serveru včetně složek pro Exchange Server, složek pro službu Windows SharePoint Services, sdílených složek uživatelů přesměrované složky Dokumenty a dat služby Microsoft Update do náhradního umístění pro ukládání.

Další informace získáte na kartě Zálohování a úložiště serveru v části Konzola systému Windows SBS v příručce pro recenzenty systému Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=132955).

Karta Sestavy

Pomocí karty Sestavy můžete zobrazit konsolidované informace o prostředí systému Windows SBS 2008 a distribuovat tyto informace ostatním uživatelům. Na kartě Sestavy můžete provádět tyto akce:

 • Používat nativní sestavy k získání kompletního snímku prostředí.

 • Generování sestav, buď okamžité, nebo plánované, s automatickým přesměrováním e-mailů.

 • Vytváření přizpůsobených sestav.

 • Prohlížení archivovaných sestav.

Další informace o těchto úlohách získáte na kartě Sestavy v části Konzola systému Windows SBS v příručce pro recenzenty systému Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=132955).

Karta Zabezpečení

Na kartě Zabezpečení lze prohlížet informace o zabezpečení sítě v reálném čase. Tato karta je také hlavním nástrojem ke konfiguraci, monitorování a správě služby Windows Server Update Services. Na kartě Zabezpečení lze provádět následující akce:

 • Rychlá identifikace stavu a výzev u softwaru proti nevyžádané poště, virům a škodlivému softwaru prostřednictvím barevně kódovaných ukazatelů stavu.

 • Zobrazení verzí souborů definic a signatur pro antispamový a antivirový software.

 • Určení, zda v některém klientském počítači chybí aktualizace zabezpečení.

 • Příjem souhrnných informací o službě Windows Server Update Services včetně schválení, která nejsou vyřízená, a chyb aktualizací.

 • Nasazení nebo odmítnutí aktualizací jediným kliknutím.

 • Změna možností synchronizace a automatického schvalování služby Windows Server Update Services.

 • Generování sestav, které zobrazují, jak aktualizace ovlivňuje síť.

Další informace o těchto úlohách získáte na kartě Zabezpečení v části Konzola systému Windows SBS v příručce pro recenzenty systému Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=132955).

Vzdálené webové pracoviště

Vzdálené webové pracoviště je web, který je dynamicky aktualizován a který poskytuje jeden, jednoduchý a konsolidovaný vstupní bod do sítě. Autorizovaní uživatelé se mohou ke vzdálenému webovému pracovišti připojit z počítače, který je připojený k Internetu a v němž je nainstalovaná aplikace Microsoft Internet Explorer. Pomocí vzdáleného webového pracoviště mohou uživatelé vzdáleně přistupovat k obchodním informacím a aplikacím včetně e-mailu, sdílených složek a souborů a mohou se vzdáleně připojit ke svému počítači v kanceláři. Vzdálení uživatelé tak mohou pracovat stejně, jako kdyby byli v kanceláři.

Vzdálené webové pracoviště obsahuje dvě rozhraní: jedno pro uživatele a jedno pro správce. Pro uživatele poskytuje vzdálené webové pracoviště následující možnosti:

 • Úplný přístup k e-mailu a kalendářům prostřednictvím aplikace Outlook Web Access, na intranetový portál prostřednictvím služby SharePoint Services nebo k počítačové ploše prostřednictvím protokolu RDP (Remote Desktop Protocol).

 • Jednotné přihlašování. Počáteční ověření uživatele úspěšně přejde ke všem pozdějším akcím v rámci vzdáleného webového pracoviště, pro které má uživatel oprávnění.

 • Samoobslužná resetování hesla.

Pro správce poskytuje vzdálené webové pracoviště následující možnosti:

 • Stejný přístup jako uživatelé plus přístup ke konzole systému Windows SBS prostřednictvím připojení přes protokol RDP.

 • Odkazy na nástroje pro správu.

Další informace o těchto úlohách získáte v tématu Vzdálené webové pracoviště v části Zkušenosti na základě obchodních postupů v příručce pro recenzenty systému Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=132955).

Související zdroje informací