Ověření skupin počítačů služby Update Services

Platí pro: Windows SBS 2008

Skupiny počítačů nastavené ve službě Update Services se v systému Windows SBS 2008 používají k určení, které počítače v síti budou přijímat aktualizace. V konzole Windows SBS můžete určit, které počítače patří do skupiny zahrnutých a vyloučených počítačů.

Ověření definicí skupin počítačů služby Update Services

 1. Na cílovém serveru klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a poté klikněte na možnost Microsoft Windows Server Update Services 3.0. SP1.

 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Pokračovat.

 3. V navigačním podokně služby Update Services rozbalte složku Název_cílového serveru, rozbalte složku Počítače a pak rozbalte složku Všechny počítače.

 4. Ověřte, zda jsou uvedeny následující skupiny počítačů:

  1. Nepřiřazené počítače

  2. Vyloučené počítače služby Update Services

  3. Klientské počítače služby Update Services

  4. Serverové počítače služby Update Services

 5. Pokud skupina Vyloučené počítače služby Update Services neexistuje, vytvořte ji pomocí následujících kroků:

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Všechny počítače a potom klikněte na příkaz Přidat skupinu počítačů.

  2. V dialogovém okně Přidat skupinu počítačů zadejte název Vyloučené počítače služby Update Services do textového pole Název a klikněte na tlačítko Přidat.