Kopírování dalších sdílených složek na cílový server

Platí pro: Windows SBS 2008

Důležité

Nástroj Xcopy ani nástroj RoboCopy nepodporuje migraci šifrovaných souborů.

Poznámka

Když kopírujete dodatečné sdílené soubory, složky obchodních aplikací a obecné složky s daty uživatelů na cílový server, tyto složky pouze kopírujete a nesdílíte je. Po migraci jakýchkoli dalších sdílených složek je třeba složky nasdílet a nastavit oprávnění. Další informace o sdílení složek a nastavování jejich oprávnění naleznete v tématu Správa souborů a složek v systému Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Mícrosoft http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=121010 (stránky mohou být v angličtině).

Pokud k mapování jednotek ke sdíleným složkám používáte přihlašovací skript, je třeba tento skript aktualizovat tak, aby mapoval jednotky na cílovém serveru.

Kopírování složek na cílový server

  1. Na cílovém serveru klikněte na tlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek a vyberte příkaz Spustit jako správce.

  2. Po zobrazení stránky Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Pokračovat.

  3. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz:

    robocopy \\<NázevZdrojovéhoServeru>\<NázevSdílení>\<NázevSložky> \\<NázevCílovéhoServeru>\<NázevSdílení>\<NázevSložky /E /COPY:DATSOU /LOG:C:\Copyresults.txt

  4. Opakujte krok 3 pro další složky, které chcete přenést na cílový server.

Poznámka

Pokud složku zkopírujete do stejného oddílu, na kterém jsou uloženy sdílené složky uživatelů, budou rovněž použity diskové kvóty. Další informace o úpravách výchozích kvót na cílovém serveru pro všechny uživatele získáte kliknutím na tlačítko Start, dále klikněte na položku Nápověd a podpora a poté vyhledejte text „Nastavení kvót diskového prostoru pro všechny uživatele“.