Ověření, zda replikace proběhla úspěšně

Platí pro: Windows SBS 2008

Po dokončení replikace databáze byste měli ověřit, zda replika na cílovém serveru odpovídá databázi na zdrojovém serveru.

Poznámka

Nepokoušejte se replikaci ověřit, dokud neskončí stahování databáze služby Update Services.

Prověřte počet souborů ve složce WSUSContent. Počet souborů ve složce %SYSTEMDRIVE%\WSUS\WSUSContent na cílovém serveru by měl odpovídat počtu souborů ve složce %SYSTEMDRIVE%\WSUS\WSUSContent na zdrojovém serveru.

Pokud obsah složek neodpovídá, ujistěte se, že stahování souboru je u konce. Pokud ne, počkejte na skončení stahování a kontrolu opakujte.