Konfigurace klientské součásti Fax a odesílání faxů na serveru

Platí pro: Windows SBS 2008

Součást Klientský počítač služby Fax se v systému Windows SBS 2008 nastaví automaticky po instalaci služby Fax. Ale aby bylo možné odesílat faxy ze serveru se systémem Windows SBS 2008, je nutné nakonfigurovat komponentu Klientský počítač pomocí následujících postupů.

Konfigurace služby Fax a odesílání faxů ze serveru

Konfigurace služby Fax na serveru

 1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na položku Všechny programy a potom klikněte na příkaz Nástroj Fax a skener.

 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Faxové účty.

 3. Klikněte na tlačítko Přidat a potom klikněte na položku Připojit k faxovému serveru v mé síti.

 4. Na stránce Zadejte umístění faxového serveru zadejte jako název faxového serveru pouze tečku (.).

 5. Na stránce Zvolte název faxového serveru zadejte název faxového serveru, klikněte na položku Používat ve výchozím nastavení pro odesílání faxů a klikněte na tlačítko Hotovo.

Odesílání faxů ze serveru

 1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na položku Všechny programy a potom klikněte na příkaz Nástroj Fax a skener.

 2. Klikněte na tlačítko Nový fax a poté průvodce dokončete.

Instalace funkce Přenos faxových zpráv e-mailem pro uživatele aplikace Outlook 2007

Pokud uživatelé potřebují odesílat faxy pomocí aplikace Outlook 2007, je nutné nainstalovat do klientských počítačů se systémem Windows Vista funkci Přenos faxových zpráv e-mailem.

Instalace funkce Přenos faxových zpráv e-mailem v systému Windows Vista

 1. Spusťte aplikaci Outlook 2007: V klientském počítači se systémem Windows Vista přejděte do složky C:\Program Files\Microsoft Office\Office12, klikněte pravým tlačítkem myši OUTLOOK.exe a pak klikněte na příkaz Spustit jako správce.

 2. Klikněte na nabídku Nástroje a potom na příkaz Nastavení účtu.

 3. Klikněte na tlačítko Nový, klikněte na položku Jiné, klikněte na možnost Přenos faxových zpráv e-mailem a pak klikněte na tlačítko Další.

 4. Restartujte aplikaci Outlook 2007.