Otevření portů v bráně firewall serveru

Platí pro: Windows SBS 2008

Při instalaci obchodních aplikací nebo jiných programů a služeb může být nutné otevřít v serverové bráně firewall další porty.

Otevření portu v serverové bráně firewall pro nainstalovaný program

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. V navigačním pruhu klikněte na odkaz Síť a potom na položku Připojení.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Serverová brána firewall a potom klikněte na příkaz Zobrazit vlastnosti brány firewall.

 4. Klikněte na kartu Upřesnit a potom na položku Správa pravidel.

 5. Klikněte na položku Povolit program v bráně firewall systému Windows.

 6. Na kartě Výjimky klikněte na tlačítko Přidat program.

 7. Vyhledejte instalovaný program a klikněte na něj a potom klepněte na tlačítko OK.

 8. Název programu je uveden v textovém poli Program nebo port spolu se zaškrtnutým políčkem. Klikněte na tlačítko OK.

Otevření portu v serverové bráně firewall u výjimky, která není uvedena

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. V navigačním pruhu klikněte na odkaz Síť a potom na položku Připojení.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Serverová brána firewall a potom klikněte na příkaz Zobrazit vlastnosti brány firewall.

 4. Klikněte na kartu Upřesnit a potom na položku Správa pravidel.

 5. Klikněte na položku Povolit program v bráně firewall systému Windows.

 6. Na kartě Výjimky klepněte na tlačítko Přidat port.

 7. V textových polích zadejte název a číslo portu, který chcete otevřít, klikněte na tlačítko TCP nebo UDP a pak klikněte na tlačítko OK.

 8. Ověřte, zda je název portu uveden v textovém poli Program nebo port se zaškrtnutým políčkem. Klikněte na tlačítko OK.