Povolení a zakázání aktualizací ochrany proti nevyžádané poště na serveru Exchange Server

Platí pro: Windows SBS 2008

Pokud jste se nerozhodli obnovit přihlášení k odběru služby FSE po ukončení zkušebního období nebo pokud odběr ukončíte později, je třeba službu FSE odinstalovat a pak ručně zakázat automatické aktualizace ochrany proti nevyžádané poště na serveru Exchange Server. Službu FSE odinstalujete pomocí panelu Programy a funkce v Ovládacích panelech.

Ruční zakázání automatických aktualizací ochrany proti nevyžádané poště

 1. V systému Windows SBS 2008 klikněte na tlačítko Start, klikněte na možnost Všechny programy, klikněte na možnost Microsoft Exchange Server 2007 a poté klikněte na položku Konzola pro správu serveru Exchange.

 2. V navigačním podokně rozbalte složku Konfigurace serveru a pak klikněte na položku Přenos rozbočovače.

 3. V podokně Akce klikněte na možnost Zakázat aktualizace ochrany proti nevyžádané poště.

Pokud se rozhodnete obnovit odběr služby FSE po ukončení platnosti zkušebního období, je nutné ručně povolit automatické aktualizace ochrany proti nevyžádané poště na serveru Exchange Server.

note
Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste aktualizovali licenci klientského přístupu (CAL) nebo obnovili odběr služby FSE.

Ruční povolení automatických aktualizací ochrany proti nevyžádané poště

 1. V systému Windows SBS 2008 klikněte na tlačítko Start, klikněte na možnost Všechny programy, klikněte na možnost Microsoft Exchange Server 2007 a poté klikněte na položku Konzola pro správu serveru Exchange.

 2. V navigačním podokně rozbalte složku Konfigurace serveru a pak klikněte na položku Přenos rozbočovače.

 3. V podokně Akce klikněte na možnost Povolit aktualizace ochrany proti nevyžádané poště.

 4. V dialogovém okně Povolit aktualizace ochrany proti nevyžádané poště v části Režim aktualizací proveďte následující akce:

  1. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Automatické – Aktualizace pro tento server budou použity automaticky.

  2. Ujistěte se, zda jsou zaškrtnuta políčka Aktualizace signatur nevyžádané pošty a Aktualizace reputace IP adres.

 5. Klikněte na tlačítko Povolit a poté na tlačítko Dokončit.