Udržování aktuálních informací o zabezpečení

Platí pro: Windows SBS 2008

Bulletiny, oběžníky a diskusní skupiny obsahují nejnovější informace o problémech spojených se zabezpečením, uvádí postižené produkty (pokud existují), vysvětluje postupy ochrany počítačů a uvádí, co je třeba k opravě problému se zabezpečením provést. Tyto prostředky obsahují také odkazy na další zdroje informací. Přehled o informacích o zabezpečení pomáhá chránit data a síť před neoprávněným přístupem, viry a krádežemi dat.

Čtení bulletinů zabezpečení

Bulletiny zabezpečení obsahují nejnovější informace o zabezpečení. Centrum MSRC (Microsoft Security Response Center) pravidelně zveřejňuje opravy hotfix a bulletiny zabezpečení. Další informace naleznete v centru Security TechCenter na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=16290).

Přihlášení k odběru oběžníků zabezpečení

Chcete-li, aby vám byly zasílány e-maily o výstrahách a aktualizacích všech produktů společnosti Microsoft získáte po přihlášení k odběru oběžníku zabezpečení služby Microsoft Security Update na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=22339). Zjišťujte si také aktuální informace o aktualizacích pro jakýkoli jiný software, který používáte, na webu výrobce tohoto softwaru.

Prohlížení diskusních skupin

V diskusních skupinách můžete získávat nejnovější informace související se zabezpečením.