Správa IP adres

Platí pro: Windows SBS 2008

Použití statické internetové IP adresy

Internetová IP adresa se nastavuje v portu externí sítě směrovače. Je-li nutné statickou internetovou IP adresu ve směrovači nastavit nebo změnit, je třeba tak učinit v konzole pro správu směrovače. Informace o přístupu ke konzole správy směrovače z konzoly Konzola systému Windows SBS získáte v části Konfigurace směrovače v tématu Správa sítě systému Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=115881). Informace o konfiguraci směrovače získáte v dokumentaci výrobce směrovače.

Změna místní IP adresy na serveru

Při instalaci systém Windows SBS 2008 vyhledá směrovač. Pokud zjistí směrovač s platnou IP adresou, systém Windows SBS 2008 nakonfiguruje místní síťový adaptér na serveru pomocí statické IP adresy ve stejném rozsahu jako směrovač. Je-li například IP adresa interního síťového portu 192.168.1.1, IP adresa serveru pak bude 192.168.1.2. Všechny služby spojené se sítěmi se nastavují na použití IP adres ve stejném rozsahu.

Pokud nechcete použít IP adresu, která je přiřazena během instalace na server se systémem Windows SBS 2008, můžete IP adresu změnit v okně Vlastnosti připojení k místní síti pro síťový adaptér serveru a pak spuštěním průvodce opravou sítě zajistit, že novou IP adresu budou používat všechny síťové služby. Informace o spuštění tohoto průvodce najdete v části Spuštění průvodce opravou sítě v tématu Správa sítě systému Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=115881.

Chcete-li změnit podsíť, která je přiřazena během instalace na serveru se systémem Windows SBS 2008, můžete změnit statickou IP adresu na novou podsíť v interním síťovém adaptéru směrovače a pak spustit průvodce připojením k internetu. Pokud vaše místní síť momentálně používá podsíť 192.168.0 a vy si přejete, aby používala adresu 192.168.1, změňte IP adresu interního síťového adaptéru ve směrovači na 192.168.1.1. Po spuštění průvodce připojením k Internetu je síťovému adaptéru na serveru přiřazena IP adresa 192.168.1.1 a všechny síťové služby jsou nakonfigurovány na použití nové IP adresy. Informace o spuštění tohoto průvodce najdete v části Připojení k Internetu v tématu Správa sítě systému Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=115881.

Použití protokolu IPv6

Během instalace systému Windows SBS 2008 je na serveru automaticky konfigurována statická adresa internetového protokolu verze 6 (IPv6). Protože je spousta aplikací naprogramována na používání protokolu IPv4, systém Windows SBS 2008 spustí protokoly IPv4 a IPv6 ve stejné síti, kabelové nebo bezdrátové. Systém Windows SBS 2008 také nakonfiguruje službu DHCP a DNS pro protokol IPv6. Aby server mohl k přístupu na Internet používat protokol IPv6, potřebuje systém Windows SBS 2008 bezstavový automaticky konfigurovaný směrovač IPv6 připojující místní síť k Internetu. Protokol IPv6 můžete zakázat.

Poznámka

Exchange Server a e-mailové služby vyžadují, abyste nadále používali protokol IPv4 v místní síti.

Použití reverzní zóny DNS

Služba DNS přeloží známý název domény nebo název hostitele na IP adresu. Reverzní zóna DNS přeloží známou IP adresu na název domény nebo hostitele. Chcete-li například znát název hostitele IP adresy 192.168.1.2, použijete reverzní zónu DNS, která může přeložit adresu na server.contoso.com.

Jedna z aplikací reverzní zóny DNS v Internetu funguje jako filtr spamů. Reverzní zóna DNS například rozpozná, zda uživatel se zlými úmysly používá IP adresu, která není platná a nepřekládá se na název domény. Program vyhledání reverzní zóny DNS kontroluje IP adresy příchozích zpráv na základě databáze DNS. Pokud neexistuje platný název odpovídající IP adrese, server tuto zprávu zablokuje.

Většina poskytovatelů služeb internetu (ISP) podporuje reverzní zóny DNS, pokud od nich zakoupíte statickou IP adresu. Chcete-li napomoci průchodu e-mailových zpráv antispamovými filtry, požádejte poskytovatele ISP o nastavení reverzní zóny DNS pro název domény.