Změna příjemců sestav sítě

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Změna příjemců síťových sestav

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klikněte na tlačítko Sestavy. Zobrazení seznamu uvádí síťové sestavy, které jsou pro server naplánovány.

 3. V zobrazení seznamu klikněte na síťovou sestavu, u níž chcete zobrazit nebo změnit vlastnosti.

 4. V podokně úloh klikněte na položku Zobrazit vlastnosti sestavy. Zobrazí se stránka Vlastnosti sestavy.

 5. Na kartě Možnosti e-mailu proveďte následující akce:

  • Zvolte odeslání sestavy e-mailem zadaným příjemcům při spuštění sestavy.

  • V části Uživatelské účty v síti změňte seznam uživatelů sítě, kteří obdrží kopii sestavy e-mailem.

  • Ve skupinovém rámečku Další e-mailové adresy změňte e-mailové adresy uživatelů, kteří jsou mimo síť a kteří mají přijmout kopii sestavy v e-mailu.

   Poznámka

   Pokud do pole Další e-mailové adresy zadáváte více e-mailových adres, oddělte jednotlivé adresy středníkem.

 6. Po změně seznamu příjemců e-mailu klikněte na tlačítko OK. Změny jsou automaticky uloženy.