Vysvětlení sestav v systému Windows SBS 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Funkce vytváření sestav v systému Windows SBS 2008 poskytuje konsolidované informace o prostředí Windows SBS 2008 a umožňuje distribuci těchto informací ostatním. Tyto informace lze zobrazit na kartě Sestavy Konzoly serveru Windows SBS. Na kartě Sestavy můžete provádět tyto akce:

 • Vydávání nativních sestav k získání úplného snímku prostředí.

 • Generování sestav, a to buď bezprostředně nebo podle plánu, s automatickým předáváním e-mailů.

 • Vytváření přizpůsobených sestav.

 • Prohlížení archivovaných sestav.

Systém Windows SBS 2008 ve výchozím nastavení obsahuje dvě sestavy:

 • Souhrnná sestava o stavu sítě uvádí souhrnné informace o výkonu sítě.

 • Podrobná sestava o stavu sítě uvádí podrobné informace o výkonu sítě.

Následující tabulka popisuje jednotlivé položky sestav.

Položka Popis

Zabezpečení

Zobrazuje stav některé z následujících součástí zabezpečení, které mají stav Kritická:

 • Základy zabezpečení.   Tyto informace můžete získat v Centru zabezpečení a vztahují se ke všem klientským počítačům v síti. Tyto sestavy zobrazují názvy počítačů, které uvádějí nejméně jeden problém se zabezpečením, spolu se stavem antivirového softwaru, antispywarového softwaru a brány firewall v jednotlivých počítačích.

 • Ochrana e-mailu proti nevyžádané poště.   Tyto informace jsou zasílány ze serveru Exchange Server 2007 a vztahují se k serveru. Sestavy zobrazují počet e-mailových zpráv, které byly odmítnuty, počet e-mailových zpráv, které byly prověřeny a čísla verzí služeb Filtr obsahu, Podpisy nevyžádané pošty a Pověst IP adres.

 • Ochrana před viry pro e-mail.   Tyto informace jsou zasílány službou Forefront Security for Exchange Server vztahují se k serveru se systémem Windows SBS 2008. Sestavy zobrazují informace o licencovaných modulech aplikace Forefront Security for Exchange Server a o číslech verzí aplikace Forefront Security for Exchange Server jejích aktualizací Service Pack.

 • Brána firewall serveru.   Tyto informace jsou získávány z brány firewall systému Windows a vztahují se k serveru se systémem Windows SBS 2008. Sestavy zobrazují stav Brány firewall systému Windows a stav sítě serverové brány firewall. Tyto informace jsou shromažďovány pouze pro systém Windows SBS 2008 a pro žádné další servery v síti.

Další informace o monitorování součástí zabezpečení získáte v tématu Monitorování součástí zabezpečení v části Monitorování v systému Windows SBS 2008 tohoto dokumentu.

Poznámka

Pokud je klientský počítač v době generování sestavy v režimu offline, bude vykazování stavu daného klientského počítače zobrazovat chybu. Výchozí čas spouštění sestav jsou tři hodiny ráno. Je třeba zajistit, aby v této době klientské počítače nebyly vypnuté, abyste měli informace o přesném stavu počítače.

Poznámka

Aktualizovaný stav všech počítačů v síti získáte na kartě Počítač v Konzole serveru Windows SBS.

Aktualizace

Zobrazuje stav počítačů, v nichž nejsou nainstalovány aktualizace, počítačů s aktualizacemi, které nebyly úspěšně nainstalovány, aktualizace, které čekají na schválení, stav synchronizace aktualizací a čas, kdy proběhla poslední synchronizace spolu s časem příští plánované synchronizace aktualizací.

Kromě toho je zde k dispozici souhrn aktualizované zásady. Další informace o monitorování aktualizací získáte v tématu Monitorování aktualizací v části Monitorování v systému Windows SBS 2008 tohoto dokumentu.

Zálohování

Zobrazí informaci, kdy bylo pro server provedeno poslední zálohování a uvádí, na kdy je naplánováno příští zálohování serveru se systémem Windows SBS 2008. Další informace o monitorování zálohování serveru získáte v tématu Monitorování zálohování serveru v části Monitorování v systému Windows SBS 2008 tohoto dokumentu.

Monitorování zálohování serveru pomáhá určit, zda je záloha spuštěná jako nakonfigurovaná. Další informace o konfiguraci zálohování serveru získáte v tématu Zálohování a obnovení dat v systému Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141373).

Další výstrahy

Zobrazuje počet aktivních výstrah v síti. Další informace o monitorování dalších výstrah získáte v tématu Monitorování dalších výstrah v části Monitorování v systému Windows SBS 2008 tohoto dokumentu.

Využití e-mailu a velikosti poštovní schránky

Zobrazuje počet kritických chyb při odesílání a příjmu e-mailových zpráv, a kvóty poštovní schránky pro všechny síťové uživatelské účty. Tyto informace se vztahují k posledním 24 hodinám od monitorování sestavy. Systém Windows SBS 2008 načte a uloží všechny e-mailové zprávy pro vaši organizaci a nastaví výchozí kvóty velikosti schránek na serveru Exchange pro jednotlivé uživatele. To pomáhá ušetřit místo na disku na serveru. Monitorování využití e-mailů a velikostí poštovní schránky vám pomůže zjistit, kolik e-mailů se ve vaší síti odesílá a přijímá a zda uživatelské účty dosahují kvót poštovní schránky.

Protokoly událostí serveru

Zobrazuje seznam kritických chyb v protokolech událostí pro server, spolu se zdrojem události, ID události, posledním výskytem a celkovým počtem výskytů konkrétní události. Informace jsou zaznamenány jako chronologické zprávy v protokolu. Tyto zprávy lze použít k monitorování a odstraňování problémů se serverem se systémem Windows SBS 2008. V systému Windows SBS 2008 jsou všechny kritické události uvedené v protokolech událostí serveru uvedeny v části Protokoly událostí serveru v oblasti Síťová sestava. Pokud na serveru používáte aplikace třetích stran, v sestavách o stavu sítě se zobrazí také kritické události oznámené u těchto aplikací.

Sestavy jsou kdykoli k dispozici v Konzole serveru Windows SBS a lze je doručit několika příjemcům v e-mailu. Ve výchozím nastavení je správci sítě každou noc zasílána denní souhrnná sestava o stavu sítě a jednou týdně týdenní podrobná sestava o stavu sítě. Tyto sestavy lze přizpůsobit tak, aby obsahovaly tolik informací, kolik požadujete, a lze je generovat kdykoli nebo podle plánu pomocí úloh v Konzole systému Windows SBS.

Následující tabulka uvádí seznam úloh, které vám pomohou při správě sestav v síti.

Dostupné úlohy pro správu serverových sestav

Úloha Popis

Zobrazit vlastnosti sestavy

Otevře stránku Název_sestavy  vlastnosti vybrané sestavy, na níž lze provádět tyto akce:

 • změna názvu a popisu sestavy,

 • změna obsahu monitorování generovaného v sestavě,

 • změna příjemců e-mailů se sestavou,

 • změna plánu sestavy.

Generovat sestavu

Generuje vybranou sestavu a zobrazí ji v podokně úloh.

Generovat sestavu a odeslat ji e-mailem

Generuje vybranou sestavu, zobrazí ji v podokně úloh a odešle e-mailem na uživatelský účet, který je určen v nastavení sestavy.

Zobrazit archivy

Zobrazí kartu Archivy na stránce Název_sestavy - vlastnosti vybrané sestavy, která uvádí archivy dané sestavy. Archivy sestavy podporují analýzy trendů.

Přidat novou sestavu

Otevře stránku Vlastnosti nové sestavy, na které lze provádět tyto akce:

 • určení názvu a popisu sestavy,

 • určení obsahu monitorování generovaného v sestavě,

 • určení příjemců e-mailů se sestavou,

 • určení plánu sestavy.

Obnovit toto zobrazení

Obnoví stránku Sestavy.

Můžete také zobrazit aktualizovaný stav sítě v části Shrnutí základů sítě na stránce Domů Konzoly serveru Windows SBS. Další informace o položkách, které se zobrazují ve Shrnutí základů sítě získáte v tématu Kontrola shrnutí základů sítě na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141374).

Další informace o správě a generování sestav získáte v tématech: