Běžné problémy

Platí pro: Windows SBS 2008

Toto téma obsahuje informace o řešení běžných problémů se službou Update Services.

Počítače se u služby Update Services neregistrují.

Služba Update Services sleduje počítače, které jsou u ní zaregistrované, a pravidelně tento seznam porovnává se službou Active Directory. Chcete-li zjistit stav aktualizací jednotlivých počítačů, klikněte v konzole Windows SBS na položku Síť a pak klikněte na možnost Počítače.

Počítače se nemusí zdánlivě registrovat u služby Update Services s řady důvodů. Mezi běžné důvody patří:

 • Počítačové účty ve službě Active Directory mohou odkazovat na vyřazené nebo neaktivní počítače. V takovém případě byste měli počítačový účet odstranit pomocí modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory.

 • Právě jste nainstalovali systém Windows SBS 2008. V takovém případě je nutné nejméně 90 minut počkat, než klientské počítače obnoví nastavení zásady skupiny. Jakmile klientské počítače obnoví nastavení zásady skupiny, obdrží nové nastavení zásady skupiny související se službou Update Services, která nakonfiguruje automatické aktualizace tak, aby službu Update Services používaly v počítači se systémem Windows SBS 2008. Klientské počítače se u služby Update Services zaregistrují během prvního kontaktu se serverem.

 • Pokud je u služby Windows Update nastavena možnost Nikdy nevyhledávat aktualizace (není doporučeno) v systému Windows Vista nebo Vypnout automatické aktualizace v systému Windows XP, není klientský počítač zjištěn, pokud v konzole Windows SBS kliknete na tlačítko Zabezpečení, kliknete na tlačítko Aktualizace a potom na položku Zobrazit sestavu nasazení aktualizací. Znovu povolte službu Windows Update v klientském počítači.

Důležité

Pokud se rozhodnete službu Windows Update použít místo služby Update Services v systému Windows SBS 2008 k aktualizaci serveru se systémem Windows SBS 2008, obdržíte pouze aktualizace systému Windows Server 2008 a nikoli systému Windows SBS 2008.

Služba Update Services je spuštěná, ale nestahují se aktualizace z webu služby Microsoft Update

Pokud se nezdaří synchronizace služby Update Services, pravděpodobně existuje problém s nastavením serveru proxy. Pomocí následujících kroků nakonfigurujte připojení k proxy serveru v konzole správce služby Windows Server Update Services (WSUS).

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Postup konfigurace nastavení proxy serveru

 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klikněte na položku Microsoft Windows Server Update Services 3.0 SP1.

 2. Na stránce Řízení uživatelských účtů klikněte na možnost Pokračovat.

 3. V navigačním podokně Update Services klikněte na položku Možnosti.

 4. V podokně podrobností klikněte na možnost Zdroj aktualizací a proxy server.

 5. Klikněte na kartu Server proxy a zaškrtněte políčko Při synchronizaci použít server proxy.

 6. Zadejte název serveru a číslo portu. Pokud server proxy vyžaduje pověření, vyberte možnost Pro připojení k serveru proxy použít pověření uživatele a zadejte uživatelské jméno, doménu a heslo.

 7. Kliknutím na tlačítko OK nastavení uložte.

Klientské počítače nepoužívají pro službu Update Services objekty zásad skupiny

Pokud klientské počítače pravděpodobně pro službu Update Services nepoužívají objekty zásad skupiny, ověřte, zda existují následující objekty zásad skupiny.

Služba Update Services vytvoří následující tři objekty zásad skupiny, které se použijí u domény systému Windows SBS 2008:

 • Zásada Klientské počítače služby Update Services

 • Zásada Společná nastavení služby Update Services

 • Zásada Serverové počítače služby Update Services

Jedná se o jediné objekty zásad skupiny související se službou Update Services, které by měly v doméně systému Windows SBS 2008 existovat.

Chcete-li ověřit objekty zásad skupiny spojené se službou Update Services, které lze použít v doméně se systémem Windows SBS 2008, proveďte na serveru se systémem Windows SBS 2008 následující kroky.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Ověření objektů zásad skupiny služby Update Services

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klepněte na položku Správa zásad skupiny.

 2. Na stránce Řízení uživatelských účtů klikněte na možnost Pokračovat.

 3. V navigačním podokně Správa zásad skupiny dvakrát klikněte na položku Doménová struktura:<vaše_doména.local> kde <vaše_doména.local> je název vaší domény se systémem Windows SBS 2008, a pak dvakrát klikněte na položku Domény.

 4. Dvakrát klikněte na položku <vaše_doména.local> a potom dvakrát klikněte na položku Objekty zásad skupiny.

 5. Ověřte, zda objekty zásad skupiny spojené se službou Update Services odpovídají objektům uvedeným v tomto tématu.

 6. Pokud používáte nějaké další objekty zásad skupiny spojené se službou Update Services nebo službou WSUS 3.0 s aktualizací SP1, měli byste je odstranit, aby nebyly v konfliktu s objekty zásad skupiny, které verze služby Update Services vytváří.

Klientské počítače nejsou ze služby Update Services odstraněny

Po odstranění klientského počítače otevřením konzoly Windows SBS a následným kliknutím na položku Síť a potom na položku Počítač odstraněný počítač nadále uvidíte, pokud otevřete konzolu Windows SBS, kliknete na tlačítko Zabezpečení, kliknutím na možnost Aktualizace a následným zobrazením seznamu zařízení. Služba WSUS automaticky neodebere odstraněné počítače do 30 dní po odstranění počítače. Chcete-li počítač ze seznamu zařízení odebrat dříve než za 30 dní, spusťte Průvodce vyčištěním serveru.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Spuštění Průvodce vyčištěním serveru

 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klikněte na položku Microsoft Windows Server Update Services 3.0 SP1.

 2. Na stránce Řízení uživatelských účtů klikněte na možnost Pokračovat.

 3. V navigačním podokně Update Services klikněte na položku Možnosti.

 4. V podokně podrobností dvakrát klikněte na možnost Průvodce vyčištěním serveru. Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Počítače nekontaktující úlohu serveru.

 5. Klikněte na tlačítko Další a poté průvodce dokončete.

Další informace o průvodci vyčištěním serveru naleznete na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=137008).