Výchozí konfigurace služby Update Services

Platí pro: Windows SBS 2008

Po dokončení instalace systému Windows SBS 2008 je nainstalována služba Update Services a první synchronizace definic aktualizací je naplánována na 10:00 odp. Můžete spustit ruční synchronizaci otevřením konzoly Windows SBS, kliknutím na kartu Zabezpečení, kliknutím na možnost Aktualizace a následným kliknutím na tlačítko Synchronizovat.

Poznámka

Synchronizace proběhne úspěšně pouze tehdy, když se server se systémem Windows SBS 2008 připojený k Internetu. Pomocí průvodce připojením k Internetu se ujistěte, zda je server připojený k Internetu.

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Spuštění Průvodce připojením k Internetu

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na stránce Řízení uživatelských účtů klikněte na možnost Pokračovat.

 3. V okně Začínáme - úlohy klikněte na položku Připojit k Internetu.

 4. Dokončením průvodce nakonfigurujte připojení k Internetu.

Nastavení aktualizací softwaru

Nastavení, která jsou požadována ke spuštění služby Update Services, jsou nakonfigurována při dokončení instalace. Chcete-li toto výchozí nastavení zobrazit nebo změnit, klikněte v konzole Windows SBS na položku Zabezpečení, klikněte na možnost Aktualizace a potom na položku Změnit nastavení aktualizací softwaru. Výchozí nastavení jsou následujícím způsobem shrnuta:

Nastavení aktualizací softwaru

Umístění Výchozí nastavení

Karta Aktualizace serveru

Úroveň aktualizací je nastavena na hodnotu Střední. Na této úrovni služba Update Services automaticky stahuje a schvaluje pouze aktualizace zabezpečení a kritické aktualizace k instalaci na servery registrované ve službě Update Services.

Karta Aktualizace klienta

Úroveň aktualizací je nastavena na hodnotu Vysoká. Na této úrovni služba Update Services automaticky stahuje a schvaluje aktualizace zabezpečení, kritické aktualizace, aktualizace definic a všechny aktualizace Service Pack k instalaci do klientských počítačů registrovaných ve službě Update Services.

Karta Plán

 • Servery: Úroveň aktualizací je nastavena na možnost Stáhnout aktualizace a upozornit správce, že aktualizace jsou připraveny k instalaci. Toto nastavení vyžaduje při instalaci aktualizací zásah uživatele.

 • Klientské počítače: Úroveň aktualizací je nastavena na hodnotu Nainstalovat aktualizace podle tohoto plánu a pak v případě potřeby restartovat klientský počítač. Toto nastavení nevyžaduje zásah uživatele při instalaci aktualizací.

  Výchozí plán instalace aktualizací v klientských počítačích je Každý den ve 3:00 dop.

Karta Zahrnuté počítače

Klientské počítače a další servery v síti se systémem Windows SBS jsou zjišťovány automaticky a pak zahrnuty do skupiny Serverové nebo klientské počítače.

Jazykové nastavení aktualizací

Výchozí jazyk aktualizací je dán jazykovým nastavením serveru se systémem Windows SBS 2008. Pokud je například jazykové nastavení vašeho serveru Němčina, jsou aktualizace stažené pro síť ve výchozím nastavení v němčině. Ve výchozím nastavení jsou zahrnuty také aktualizace v angličtině.

Pokud navíc služba Update Services zjistí v síti počítač, který má jiné jazykové nastavení pro operační systém, jsou aktualizace stažené pro síť také v tomto jazyce. Je-li například jazykové nastavení serveru Angličtina, ale jazykové nastavení klientského počítače Němčina, budou aktualizace stahované pro server v angličtině a aktualizace stahované pro klientské počítače v němčině. Jinými slovy, služba Update Services stahuje aktualizace v jazyce každého operačního systému, který je u služby Update Services zaregistrován.

Důležité

Služba Update Services nezjišťuje jazyk jednotlivých aplikací instalovaných v počítači. Pokud například používáte francouzskou verzi systému Microsoft Office 2007 v počítači s anglickou verzí operačního systému Windows Vista, služba Update Services nezjišťuje jazyky systému Office 2007.

V těchto případech je nutné pomocí konzoly správce služby Windows Server Update Services (WSUS) vybrat další jazyk ke stažení.

Není možné změnit jazykové nastavení aktualizací pomocí modulu snap-in služby Update Services v konzole Správa serveru. Chcete-li změnit jazykové nastavení aktualizací, je nutné použít konzolu správce služby WSUS.

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Výběr dalších jazyků pro aktualizace

 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klikněte na položku Windows Server Update Services 3.0 SP1.

 2. Na stránce Řízení uživatelských účtů klikněte na možnost Pokračovat.

 3. V navigačním podokně klikněte na tlačítko Možnosti.

 4. Na stránce Možnosti klikněte na položku Jazyky a soubory aktualizací.

 5. V dialogovém okně Jazyky a soubory aktualizací klikněte na kartu Jazyky aktualizací a vyberte jazyky, ve kterých chcete aktualizace přijímat.

 6. Kliknutím na tlačítko OK dialogové okno Jazyky a soubory aktualizací zavřete.