Kontrola aktualizací

Platí pro: Windows SBS 2008

Jakmile služba Update Services obdrží informaci o nově vydané aktualizaci, která se vztahuje k počítačům v síti, umístí aktualizaci do jedné z následujících čtyř částí.

  • Aktualizace s Licenčními podmínkami pro software společnosti Microsoft, které čekají na schválení. Aktualizace, jejichž instalace je schválena a u kterých je nutné schválení Licenčních podmínek pro software společnosti Microsoft.

  • Aktualizace s chybami. Aktualizace, které nejsou 100% úspěšné (protože jeden nebo více klientských počítačů oznámil při instalaci aktualizace chybu).

  • Nepovinné aktualizace. Aktualizace, jejichž instalace není schválena automaticky.

  • Probíhající aktualizace. Aktualizace, které se právě instalují do počítačů.

Vzhledem k počtu aktualizací, které mohou být dostupné ke stažení, může být obtížné zkontrolovat každou vydanou aktualizaci. Služba Update Services vám pomůže tím, že zobrazí pouze aktualizace týkající se nejméně jednoho počítače v síti. Pokud je vydána aktualizace, která se k žádnému počítači v síti nevztahuje, služba Update Service tuto aktualizaci nezobrazí. Tím se značně sníží počet aktualizací, jimiž se musíte zabývat.

Kontrola aktualizací

Ke kontrole automaticky schválených aktualizací nebo aktualizací vyžadujících ruční schválení slouží karta Aktualizace v konzole Windows SBS.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Kontrola čekajících aktualizací

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Klikněte na položku Zabezpečení a potom na položku Aktualizace.

  3. Další informace o stavu aktualizace získáte kliknutím na aktualizaci a potom na položku Zobrazit sestavu nasazení aktualizací.