Technické poznámky k systému Windows Small Business Server „7“ Preview

Tato část obsahuje následující další technické informace o systému Windows SBS 2008: