Job Schedule

Operations

Add

Přidá do zadaného účtu plán úlohy.

Delete

Odstraní plán úlohy ze zadaného účtu.
Při odstranění plánu úlohy tím dojde také k odstranění všech úloh a úkolů v rámci tohoto plánu. Když se úlohy odstraní, odstraní se i všechny soubory v jejich pracovních adresářích na výpočetních uzlech (doba uchovávání se ignoruje). Po odstranění plánu úlohy již nejsou statistiky plánu úloh přístupné, i když jsou stále započítány do statistiky životního cyklu účtu.

Disable

Zakáže plán úlohy.
Dokud nebudete moct plán úlohy znovu povolit, nebudou se vytvářet žádné nové úlohy.

Enable

Povolí plán úlohy.

Exists

Zkontroluje, jestli zadaný plán úlohy existuje.

Get

Načte informace o zadaném plánu úlohy.

List

Zobrazí seznam všech plánů úloh v zadaném účtu.

Patch

Aktualizuje vlastnosti zadaného plánu úlohy.
Tím se nahradí jenom vlastnosti plánu úlohy zadané v požadavku. Pokud například v rámci této žádosti není zadána vlastnost Schedule, služba Batch zachová stávající plán. Změny plánu úlohy mají vliv jenom na úlohy vytvořené plánem po dokončení aktualizace. aktuálně spuštěné úlohy nejsou ovlivněny.

Terminate

Ukončí plán úlohy.

Update

Aktualizuje vlastnosti zadaného plánu úlohy.
Tím se plně nahradí všechny aktualizovatelné vlastnosti plánu úlohy. Pokud například v rámci této žádosti není zadána vlastnost Schedule, služba Batch odstraní existující plán. Změny plánu úlohy mají vliv jenom na úlohy vytvořené plánem po dokončení aktualizace. aktuálně spuštěné úlohy nejsou ovlivněny.