Versions - Import V2 App

Importuje novou verzi do aplikace LUIS.

POST {Endpoint}/luis/authoring/v3.0-preview/apps/{appId}/versions/import
POST {Endpoint}/luis/authoring/v3.0-preview/apps/{appId}/versions/import?JsonVersion=V2&versionId={versionId}

Parametry identifikátoru URI

Name In Required Type Description
appId
path True
 • string
uuid

ID aplikace

Endpoint
path True
 • string

Podporované koncové body Cognitive Services (protokol a název hostitele, například: https://westus.api.cognitive.microsoft.com) .

versionId
query
 • string

Nový versionId pro import. Pokud není zadaný, versionId se načte z importovaného objektu.

Hlavička požadavku

Name Required Type Description
Ocp-Apim-Subscription-Key True
 • string

Text požadavku

Name Type Description
closedLists

Seznam entit seznamu

composites

Seznam složených entit

culture
 • string

Jazyková verze aplikace Např.: en-US.

desc
 • string

Popis aplikace

entities

Seznam entit

intents

Seznam záměrů.

luis_schema_version
 • string

Verze deserializace schématu Luis

model_features

Seznam funkcí modelu

name
 • string

Název aplikace

patternAnyEntities

Seznam vzorů. libovolné entity

patterns

Seznam vzorů

prebuiltEntities

Seznam předem vytvořených entit

regex_entities

Seznam entit regulárních výrazů.

regex_features

Seznam funkcí vzoru

utterances

Seznam příkladů projevy

versionId
 • string

ID verze aplikace, která byla exportována.

Odpovědi

Name Type Description
201 Created
 • string

Vytvořená verze aplikace

Other Status Codes

Chybná odpověď.

Zabezpečení

Ocp-Apim-Subscription-Key

Type: apiKey
In: header

Příklady

Successful Import Application

Sample Request

POST {Endpoint}/luis/authoring/v3.0-preview/apps/bd72e8d7-62b8-48f5-9dcb-e3b0588b803a/versions/import?JsonVersion=V2&versionId=0.2
Ocp-Apim-Subscription-Key: 00000000000000000000000000000000
{
 "luis_schema_version": "3.0.0",
 "versionId": "0.1",
 "name": "LuisBot",
 "desc": "",
 "culture": "en-us",
 "intents": [
  {
   "name": "HomeAutomation.TurnOff",
   "inherits": {
    "domain_name": "HomeAutomation",
    "model_name": "TurnOff"
   }
  },
  {
   "name": "dateintent"
  },
  {
   "name": "Help"
  },
  {
   "name": "None"
  },
  {
   "name": "SearchHotels"
  },
  {
   "name": "ShowHotelsReviews"
  }
 ],
 "entities": [
  {
   "name": "AirportCode",
   "roles": [
    "destination"
   ]
  },
  {
   "name": "Hotel",
   "roles": []
  }
 ],
 "composites": [],
 "closedLists": [],
 "patternAnyEntities": [
  {
   "name": "patternAny1",
   "explicitList": [],
   "roles": [
    "role1",
    "role2"
   ]
  }
 ],
 "regex_entities": [
  {
   "name": "regex1",
   "regexPattern": "[^a]+",
   "roles": [
    "regex role"
   ]
  }
 ],
 "prebuiltEntities": [
  {
   "name": "datetimeV2",
   "roles": [
    "datetime role"
   ]
  }
 ],
 "model_features": [
  {
   "name": "Near",
   "mode": true,
   "words": "near,around,close,nearby",
   "activated": true
  },
  {
   "name": "Show",
   "mode": true,
   "words": "show,find,look,search",
   "activated": true
  }
 ],
 "regex_features": [
  {
   "name": "AirportCodeRegex",
   "pattern": "[a-z]{3}",
   "activated": true
  }
 ],
 "patterns": [
  {
   "pattern": "this is [a test] {patternAny1:role1}",
   "intent": "Help"
  }
 ],
 "utterances": [
  {
   "text": "i need help",
   "intent": "Help",
   "entities": []
  },
  {
   "text": "help me",
   "intent": "Help",
   "entities": []
  },
  {
   "text": "tomorrow",
   "intent": "dateintent",
   "entities": []
  },
  {
   "text": "search for hotels in seattle",
   "intent": "SearchHotels",
   "entities": []
  },
  {
   "text": "what can i do?",
   "intent": "Help",
   "entities": []
  },
  {
   "text": "next monday",
   "intent": "dateintent",
   "entities": []
  },
  {
   "text": "next year",
   "intent": "dateintent",
   "entities": []
  },
  {
   "text": "look for hotels in miami",
   "intent": "SearchHotels",
   "entities": []
  },
  {
   "text": "show me hotels in california",
   "intent": "SearchHotels",
   "entities": []
  },
  {
   "text": "show me the reviews of the amazing bot resort",
   "intent": "ShowHotelsReviews",
   "entities": [
    {
     "entity": "Hotel",
     "startPos": 23,
     "endPos": 44
    }
   ]
  },
  {
   "text": "can i see the reviews of extended bot hotel?",
   "intent": "ShowHotelsReviews",
   "entities": [
    {
     "entity": "Hotel",
     "startPos": 25,
     "endPos": 42
    }
   ]
  },
  {
   "text": "find reviews of hotelxya",
   "intent": "ShowHotelsReviews",
   "entities": [
    {
     "entity": "Hotel",
     "startPos": 16,
     "endPos": 23
    }
   ]
  },
  {
   "text": "show me reviews of the amazing hotel",
   "intent": "ShowHotelsReviews",
   "entities": [
    {
     "entity": "Hotel",
     "startPos": 19,
     "endPos": 35
    }
   ]
  },
  {
   "text": "what are the available options?",
   "intent": "Help",
   "entities": []
  },
  {
   "text": "best hotels in seattle",
   "intent": "SearchHotels",
   "entities": []
  },
  {
   "text": "hotels in los angeles",
   "intent": "SearchHotels",
   "entities": []
  },
  {
   "text": "can you show me hotels from los angeles?",
   "intent": "SearchHotels",
   "entities": []
  },
  {
   "text": "can you show me the reviews of the amazing resort & hotel",
   "intent": "ShowHotelsReviews",
   "entities": [
    {
     "entity": "Hotel",
     "startPos": 31,
     "endPos": 56
    }
   ]
  },
  {
   "text": "what are the reviews of the hotel bot framework?",
   "intent": "ShowHotelsReviews",
   "entities": [
    {
     "entity": "Hotel",
     "startPos": 24,
     "endPos": 46
    }
   ]
  },
  {
   "text": "find hotels near eze",
   "intent": "SearchHotels",
   "entities": [
    {
     "entity": "AirportCode",
     "startPos": 17,
     "endPos": 19
    }
   ]
  },
  {
   "text": "where can i stay near nnn?",
   "intent": "SearchHotels",
   "entities": [
    {
     "entity": "AirportCode",
     "startPos": 22,
     "endPos": 24
    }
   ]
  },
  {
   "text": "show hotels near att airport",
   "intent": "SearchHotels",
   "entities": [
    {
     "entity": "AirportCode",
     "startPos": 17,
     "endPos": 19
    }
   ]
  },
  {
   "text": "find hotels near agl",
   "intent": "SearchHotels",
   "entities": [
    {
     "entity": "AirportCode",
     "startPos": 17,
     "endPos": 19
    }
   ]
  },
  {
   "text": "find hotels around eze airport",
   "intent": "SearchHotels",
   "entities": [
    {
     "entity": "AirportCode",
     "startPos": 19,
     "endPos": 21
    }
   ]
  },
  {
   "text": "01/7",
   "intent": "dateintent",
   "entities": []
  }
 ]
}

Sample Response

Location: https://westus.api.cognitive.microsoft.com/luis/api/v2.0/bd72e8d7-62b8-48f5-9dcb-e3b0588b803a/versions/0.2
"0.2"

Definice

ClosedList

Exportovaný model – seznam entit

ErrorResponse

Chybová odezva při vyvolání operace v rozhraní API

HierarchicalModelV2
JSONEntity

Exportovaný model – extrahovaná entita z utterance.

JSONModelFeature

Funkce modelu exportovaného modelu – PhraseList.

JSONRegexFeature

Exportovaný model – vzorová funkce.

JSONUtterance

Exportovaný model – utterance, který se použil pro výuku modelu.

LuisAppV2

Exportovaný model – exportovaná aplikace LUIS

PatternAny

Vzor. libovolný extraktor entit.

PatternRule

Vzor

PrebuiltDomainObject
PrebuiltEntity

Předem sestavený extraktor entit

RegexEntity

Extraktor entit regulárního výrazu

SubClosedList

Podseznam položek pro entitu seznamu

ClosedList

Exportovaný model – seznam entit

Name Type Description
name
 • string

Název entity seznamu

roles
 • string[]
subLists

Podseznamy pro entitu seznamu

ErrorResponse

Chybová odezva při vyvolání operace v rozhraní API

Name Type Description
errorType
 • string

HierarchicalModelV2

Name Type Description
children
 • string[]
inherits
name
 • string
roles
 • string[]

JSONEntity

Exportovaný model – extrahovaná entita z utterance.

Name Type Description
children

Exportovaný model – extrahovaná entita z utterance.

endPos
 • integer

Index v rámci utterance, kde končí extrahovaná entita

entity
 • string

Název entity

role
 • string

Role, kterou entita hraje v utterance.

startPos
 • integer

Index v rámci utterance, kde se spustí extrahovaná entita

JSONModelFeature

Funkce modelu exportovaného modelu – PhraseList.

Name Type Description
activated
 • boolean

Určuje, zda je funkce povolena.

enabledForAllModels
 • boolean

Určuje, zda je PhraseList povolen pro všechny modely v aplikaci.

mode
 • boolean

Funkce seznamu frází, která je zaměnitelné, slouží jako seznam synonym pro účely školení. Seznam frází bez možnosti výměny slouží jako samostatné funkce pro školení. Takže pokud seznam frází bez možnosti změny obsahuje 5 frází, budou namapovány na 5 samostatných funkcí. Seznam frází, které nemůžete měnit, si můžete představit jako další kontejner slov, který chcete přidat do LUIS existujících funkcí slovníku. Používá se jako funkce vyhledávání lexikonu, kde je hodnota 1, pokud lexikon obsahuje dané slovo nebo 0, pokud tomu tak není. Výchozí hodnota je true (pravda).

name
 • string

Název PhraseList

words
 • string

Seznam frází oddělených čárkami, které reprezentují PhraseList.

JSONRegexFeature

Exportovaný model – vzorová funkce.

Name Type Description
activated
 • boolean

Určuje, zda je funkce Pattern povolena.

name
 • string

Název funkce

pattern
 • string

Regulární výraz, který se má shodovat.

JSONUtterance

Exportovaný model – utterance, který se použil pro výuku modelu.

Name Type Description
entities

Spárované entity.

intent
 • string

Odpovídající záměr.

text
 • string

Utterance.

LuisAppV2

Exportovaný model – exportovaná aplikace LUIS

Name Type Description
closedLists

Seznam entit seznamu

composites

Seznam složených entit

culture
 • string

Jazyková verze aplikace Např.: en-US.

desc
 • string

Popis aplikace

entities

Seznam entit

intents

Seznam záměrů.

luis_schema_version
 • string

Verze deserializace schématu Luis

model_features

Seznam funkcí modelu

name
 • string

Název aplikace

patternAnyEntities

Seznam vzorů. libovolné entity

patterns

Seznam vzorů

prebuiltEntities

Seznam předem vytvořených entit

regex_entities

Seznam entit regulárních výrazů.

regex_features

Seznam funkcí vzoru

utterances

Seznam příkladů projevy

versionId
 • string

ID verze aplikace, která byla exportována.

PatternAny

Vzor. libovolný extraktor entit.

Name Type Description
explicitList
 • string[]
name
 • string
roles
 • string[]

PatternRule

Vzor

Name Type Description
intent
 • string

Název záměru, do kterého vzorek patří.

pattern
 • string

Text vzorku

PrebuiltDomainObject

Name Type Description
domain_name
 • string
model_name
 • string

PrebuiltEntity

Předem sestavený extraktor entit

Name Type Description
name
 • string
roles
 • string[]

RegexEntity

Extraktor entit regulárního výrazu

Name Type Description
name
 • string
regexPattern
 • string
roles
 • string[]

SubClosedList

Podseznam položek pro entitu seznamu

Name Type Description
canonicalForm
 • string

Standardní forma, kterou seznam představuje.

list
 • string[]

Seznam slov synonym