WaitForPrimarySwapSafetyCheckWaitForPrimarySwapSafetyCheck

Kontrola bezpečnosti, která čeká na přesunutí primární repliky před zahájením upgradu, aby se zajistila dostupnost primární repliky pro daný oddíl.Safety check that waits for the primary replica to be moved out of the node before starting an upgrade to ensure the availability of the primary replica for the partition.

VlastnostiProperties

NázevName TypType VyžadovánoRequired
PartitionId řetězec (UUID)string (uuid) NoNo

PartitionId

Typ: String (UUID)Type: string (uuid)
Požadováno: neRequired: No

ID oddílu, který projde kontrolu bezpečnosti.Id of the partition which is undergoing the safety check.