Services

Operations

Get

Získá konkrétní službu Azure pro vytvoření lístku podpory.

List

Zobrazí seznam všech služeb Azure, které jsou k dispozici pro vytvoření lístku podpory. Pokud jde o technické problémy, vyberte Id služby, které se mapuje na službu nebo produkt Azure, jak je zobrazeno v rozevíracím seznamu Služby na stránce žádosti o novou podporu na portálu Azure. Vždy používejte službu a její odpovídající klasifikace problémů získané programově pro vytvoření lístku podpory. Tento postup zajišťuje, že máte vždy nejnovější sadu id klasifikace služeb a problémů.