Vytváření položek konfigurace v nástroji System Center Configuration ManagerHow to create configuration items in System Center Configuration Manager

Platí pro: System Center Configuration Manager (Current Branch)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Nastavení dodržování předpisů v nástroji System Center Configuration Manager umožňuje vytvářet a nasazovat konfigurace do zařízení, která jsou spravována nástrojem Configuration Manager a zařízení, která jsou zaregistrovaná v Microsoft Intune.Compliance settings in System Center Configuration Manager lets you create and deploy configurations to both devices that are managed by Configuration Manager, and devices that are enrolled with Microsoft Intune.

V této částiIn this section