Oznámení o nasazení ze srpna 2021 – důvěryhodný kořenový program Microsoftu

24. srpna 2021 společnost Microsoft vydala aktualizaci programu důvěryhodných kořenových certifikátů společnosti Microsoft.

Tato verze zakáže následující kořeny (CA \ Kořenový certifikát \ SHA-1 kryptografický otisk):

 1. DocuSign (OpenTrust/Keynectis) \ KEYNECTSIS ROOT CA \ 9C615C4D4D85103A5326C24DBAEAE4A2D2D5CC97
 2. Autoridad de Certificacion (ANF AC) \ ANF Global Root CA \ 5BB59920D11B391479463ADD5100DB1D52F43AD4
 3. Autoridad de Certificacion (ANF AC) \ ANF AC \ CEA9890D85D80753A626286CDAD78CB566D70CF2
 4. Vláda Litva, Registru Centras \ VI Registru Centras RCSC (RootCA) \ 971D3486FC1E8E6315F7C6F2E12967C72434214
 5. Vláda Španělska, Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) \ AC RAIZ FNMT-RCM (B8651) \ B865130BEDCA38D27F69929420770BED86EFBC10
 6. Japan Local Authority Information Systems (J-LIS) \ Application CA G3 Root \ 6F3884568E9C8C6AC0E5DDE2DB202DD002E3663
 7. NetLock Ltd. \ NetLock Kozjegyzoi (třída A) Tanusitvanykiado \ ACED5F6553FD25CE015F1F7A483B6A749F6178C6
 8. Červená Abogacia \ Autoridad de Certificacion de la Abogacia \ 7F8A77836BDC6D068F8B0737FCC5725413068CA4
 9. Shanghai Electronic Certification Authority Co., Ltd. (SHECA) \ UCA Root \ 8250BED5A214433A66377CBC10EF83F669DA3A67
 10. Shanghai Electronic Certification Authority Co., Ltd. (SHECA) \ UCA Global Root \ 0B972C9EA6E7CC58D93B20BF71EC412E7209FABF
 11. SSL.com \ SSL.com EV Root Certification Authority RSA \ 1CB7EDE176BCDFEF0C866F46FBF980E901E5CE35
 12. Skaitmeninio sertifikavimo centras (SSC) \ SSC GDL CA Root A \ 0C2009A4A88D8B420218550540CC42BDFB5B089
 13. Vláda Francie (ANSSI, DCSSI) \ IGC/A AC racine Etat francais \ 1AC92F09EA89E28B126DFAC51E3AF7EA9095A3EE
 14. Osobní I.D. Ltd \ PersonalID Důvěryhodné RootCA 2011 \ 4394CE3126FF1A24CDD4DEEB4F4EC1DA368EF6AA
 15. Halcom D.D. \ Halcom Root CA \ 535B001672ABBF7B6CC25405AE4D24FE033FD1CC
 16. Vláda Francie (ANSSI, DCSSI) \ Generální sekretariát de la Defense Nationale \ 60D68974B5C2659E8A0FC1887C8D246691B182C
 17. Swisscom (Švýcarsko) Ltd \ Swisscom Root CA 2 \ 77474FC630E40F4C47643F84BAB8C6954A8A41EC
 18. Vláda Austrálie Australská obranná organizace (ADO) Certifikační úřad 02 \ 84429D9FE2E73A0DC8AA0AE0A902F274993FE02
 19. SwissSign AG \ SwissSign Silver Root CA – G3 \ 8D08FC43C0770CA84F4DC2D41A5D956D786DC4
 20. Image-X Enterprises Inc \ ESIGNIT.ORG \ 9F8DE799CF8764ED246990564041B194919EDE8
 21. Orange Polska S.A. \ Signet Root CA \ B2BD9031AA6D0E14F4C57FD548258F37B1FB39E4
 22. TurkTrust \ TURKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet SaÄÄAČlayıcısı H5 \ C418F64D46D1DF003D2730137243A9121C675FB
 23. LuxTrust \ LuxTrust Global Root CA \ C93C34EA90D9130C0F03004B98BD8B3570915611
 24. Microsoft Corporation \ Microsoft Root Certificate Authority \ CDD4EEAE6000AC7F40C3802C171E30148030C072
 25. Athex Exchange S.A. (Athex) \ Athex Root CA \ DB2B7B434DFB7FC1CB5926EC5D9521FE350FF279
 26. Vláda Japonska, ministerstvo vnitřních věcí a komunikace \ GPKI ApplicationCA2 Root \ F00FC37D6A1C9261FB6BC1C218498C5A4DC51FB
 27. Digidentity BV ** \ Digidentity BV \ F138A330A4EA986BEB520BB11035876EFB9D7F1C

Tato verze zakáže ověřování serveru EKU následujícím kořenovým kořenovým certifikátům (CA \ Kořenový certifikát \ SHA-1 Kryptografický otisk):

 1. Vláda Saúdská Arábie, NCDC \ Saúdská národní kořen CA \ 8351509B7DF8CFE87BAE62AEB9B03A52F4E62C79
 2. Agencia Notarial de Certificacion (ANCERT) \ ANCERT Certificados CGN V2 \ 7EB1A0429BE5F428AC2B93971D7C8448A536070C

Tato verze nebude obsahovat následující kořeny (CA \ Kořenový certifikát \ Kryptografický otisk SHA-1):

 1. Společnost Telia (dříve TeliaSonera) \ Sonera Class2 CA \ 37F76DE607C90C5B13E931AB74110B4F2E49A27
 2. Netrust \ Netrust CA1 \ 55C86F7414AC8BDD6814F4D86AF15F3710E104D0
 3. Vláda Nizozemska, PKIoverheid (Logius) \ Staat der Nederlanden Root CA - G2 \ 59AF82799186C7B47507CBCF035746EB04DDB716
 4. NetLock Ltd. \ NetLock Minositett Kozjegyzoi (třída QA) Tanusitvanykiado \ 016897E1A0B8F2C3B134665C20A727B7A158E28F
 5. Collegio de Registradores Mercantile (Registr španělského obchodu nemovitostí & ) \ Colegio de Registradores Mercantiles \ 211165CA379FBB5ED801E31C430A62AAC109BCB4
 6. Trustis \ Trustis FPS Root CA \ 3BC0380B33C3F6A60C86152293D9DFF54B81C004
 7. Vláda Tuniska, Agence National de Certification Electronique / National Digital Certification Agency (ANCE/NDCA) \ Tuniská kořenová certifikační autorita - TunRootCA2 \ 963863C9056AE8814A065D23BDC60A0E702FA7
 8. Vláda Španělska, Direccion General de la Policia, ministrio del interior, Espana. \ DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA \ B38FECEC0B148AA686C3D00F01ECC8848E8085EB

Tato verze nepředá podpis kódu EKU následující kořeny (CA \ Kořenový certifikát \ SHA-1 kryptografický otisk):

 1. Svěření \ Svěření kořenové certifikační autority - G4 \ 14884E862637B026AF59625C4077EC3529BA9601
 2. QuoVadis \ QuoVadis Root CA 1 G3 \ 1B8EEA5796291AC939EAB80A811A7373C0937967
 3. GlobalSign \ GlobalSign ECC Root CA - R5 \ 1F24C630CDA418EF2069FFAD4FD5F463A1B69AA
 4. QuoVadis \ QuoVadis Root CA 3 \ 1F4914F7D874951DDDAE02C0BEFD3A2D82755185
 5. Svěření \ Svěření kořenové certifikační autority - EC1 \ 20D80640DF9B25F512253A11EAF7598AEB14B547
 6. SECOM Trust Systems CO. LTD. \ SECOM Trust Systems CO LTD [36B12] \ 36B12B49F9819ED74C9EBC380FC6568F5DACB2F7
 7. Trustwave \ Trustwave [3A44] \ 3A44735AE581901F248661461E3B9CC45FF53A1BB
 8. QuoVadis \ QuoVadis Root CA 3 G3 \ 4812BD923CA8C43906E7306D2796E6A4CF222E7D
 9. EDICOM \ CAEDICOM ROOT \ 559BBA7B0FFE80D6D3829B1FD07AA4D322194790
 10. Amazon \ Amazon Root CA 2 \ 5A8CEF45D7A69859767A8C8B4496B578CF474B1A
 11. Digicert \ Cybertrust Global Root \ 5F43E5B1BFF8788CAC1CC7CA4A9AC6222BCC34C6
 12. GlobalSign \ GlobalSign Root CA - R6 \ 8094640EB5A7A1CA19C1FDD59F810263A7FBD1
 13. Digicert \ DigiCert Global Root CA \ 912198EEF23DCAC40939312FEE97DD560BAE49B1
 14. Amazon \ Amazon Services Root Certificate Authority -- G2 \ 925A8F8D2C6D04E0665F596AFF22D863E8256F3F
 15. SwissSign AG \ SwissSign Silver G2 Root CA \ 9BAAE59F56EE21CB435ABE2593DFA7F040D11DCB
 16. Digicert \ DigiCert \ A8985D3A65E5E5C4B2D7D66D40C6DD2FB19C5436
 17. Trustwave \ Trustwave [B8018] \ B80186D1EB9C86A54104CF3054F34C52B7E558C6
 18. SwissSign AG \ SwissSign \ D8C5388AB7301B1B6ED47AE645253A6F9F1A2761
 19. Digicert \ DigiCert Global Root G2 \ DF3C24F9BFD666761B268073FE06D1CC8D4F82A4
 20. NetLock Ltd. \ NetLock Platina (třída Platinum) Fotanusitvany \ EC93DE083C933A986B3D5CDE25ACB2FEECF8EE
 21. Digicert \ DigiCert Assured ID Root G3 \ F517A24F9A48C6C9F8A200269FDC0F482CAB3089
 22. Amazon \ Amazon Root CA 4 \ F6108407D6F8BB67980CC2E244C2EBAE1CEF63BE
 23. HARICA \ Akademické a výzkumné instituce RootCA 2011 \ FE45659B79035B98A161B5512EACDA580948224D
 24. MULTICERT \ MULTICERT Kořenová certifikační autorita 01 \ 46AF7A31B599460D469D6041145B13651DF9170A

V této verzi nebude ověřování serveru EKU následující kořeny (CA \ Kořenový certifikát \ SHA-1 kryptografický otisk):

 1. Chunghwa Telecom \ Chunghwa Telecom Co. Ltd. \ 67650DF17E8E7E5B8240A4F4564BCFE23D69C6F0
 2. Chunghwa Telecom \ ePKI Root Certification Authority - G2 [D99B1] \ D99B104298594763F0B9A927B79269CB47DD158B

Poznámka

 • V rámci této verze společnost Microsoft také aktualizovala časové razítko a pořadové číslo netrusted CTL. V obsahu nedůvěryhodné hodnoty CTL nebyly provedeny žádné změny, ale to způsobí, že váš systém stáhne nebo aktualizuje nedůvěryhodnou hodnotu CTL. Jedná se o normální aktualizaci, která se někdy provádí při aktualizaci důvěryhodné kořenové hodnoty CTL.
 • Balíček aktualizací bude k dispozici ke stažení a testování na adrese: https://aka.ms/CTLDownload
 • Podpisy v seznamech důvěryhodnosti certifikátů (CTLS) pro důvěryhodný kořenový program Microsoftu se změnily pouze z duálního podpisu (SHA-1/SHA-2) na SHA-2. Nevyžaduje se žádná akce zákazníka. Další informace najdete tady: https://support.microsoft.com/en-us/help/4472027/2019-sha-2-code-signing-support-requirement-for-windows-and-wsus