Epizoda

Azure Open Datasets: ML-Ready Open Data v Azure

Azure Open Datasets je platforma pro hostování dat z otevřené domény, jako je počasí, socioekonomická statistika, ukázky strojového učení, otevřené obrázky, data aktivit GitHub atd. v Azure. Přečtěte si další informace o tom, proč hostujeme otevřená data v Azure, jak prozkoumat datové sady a jak je používat ve službách Azure, jako je Azure Machine Learning.

[01:16] Otevřete katalog datových sad na Azure.com 

[06:15] Návod k datové sadě počasí

[08:16] Přístup k otevřeným datovým sadám ve službě Azure Machine Learning

Oblíbené odkazy pro AI: