Epizoda

Úvod do směrování adres URL

V tomto kurzu Stephen Walther ukazuje, jak se požadavky prohlížeče mapují na akce kontroleru prostřednictvím směrování adres URL. Dozvíte se také, jak vytvořit vlastní trasu, která zobrazuje různé položky blogu v závislosti na datu předaném v adrese URL.

  • Zdroj (C#)
  • Zdroj (VB)