Epizoda

Jaké nástroje potřebujete k práci s Azure Static Web Apps? [2 z 20] | Azure Tipy a triky: Static Web Apps

Připravte prostředí na zjednodušený vývoj webů pomocí všech nástrojů, které potřebujete k vytvoření, testování, nasazení a ladění Azure Static Web Apps.
 
Interaktivní kurzy pro Microsoft Learn: https://aka.ms/Learn/StaticWebApps
Podívejte se na celou řadu: https://aka.ms/StaticWebAppsTipsC9
 
Další zdroje:
– Vytvořte si účet GitHub: https://github.com/join
– rozhraní příkazového řádku Static Web Apps: https://github.com/Azure/static-web-apps-cli
 
Reproduktory:
Yohan Lasorsa, @sinedied

Začátečník
Azure