Epizoda

Sestavení doporučovacího systému v nástroji Azure Machine Learning Studio

Toto video hovoří o vytvoření podrobného procesu vytváření doporučovacího systému pomocí nástroje Azure Machine Learning Studio.

Další informace najdete v dokumentaci k Machine Learning.

Azure