Epizoda

Azure Service Fabric

Azure Service Fabric je platforma distribuovaných systémů, která usnadňuje balení, nasazování a správu škálovatelných a spolehlivých mikroslužeb a řeší významné výzvy při vývoji a správě cloudových aplikací. Díky Service Fabric můžou vývojáři a správci zabránit řešení složitých problémů s infrastrukturou a zaměřit se místo toho na implementaci kritických a náročných úloh s vědomím, že jsou škálovatelné, spolehlivé a spravovatelné. Service Fabric představuje novou generaci platforem middlewaru pro vytváření a správu podnikových cloudových aplikací 1. úrovně.

Service Fabric