Klienti Lyncu nemohou nahrát prezentaci PowerPoint Microsoftu

Příznaky

K tomuto problému dojde za následujících okolností:

  • Prezentující schůzky přidává prezentaci Microsoftu PowerPoint na schůzku hostovanou Lync Serverem.

  • Klient Lyncu přestane načítá prezentaci Microsoft PowerPoint a v chybovém dialogovém okně Lyncu zobrazí následující chybu:

    <filename.pptx> nelze nahrát, protože překračuje vaši přípustnou velikost souboru.

Příčina

Služba Lync Server Web Conferencing převede <filename.pptx> soubor na několik souborů typu BIN. Při převodu na typ souboru BIN se velikost prezentace Microsoft PowerPoint. Pokud tento proces rozšíření překročí maximální hodnotu, která je nastavená pro úložiště obsahu Lync Serveru pro konference, proces nahrávání se nezdaří.

Poznámka

Soubory BIN zkopíruje služba Webových konferencí Lync Serveru do složky 1-WebServices-1\CollabContent sdílené složky Úložiště souborů Lync Serveru.

Řešení

K opravě Set-CsConferencingConfiguration rutinu PowerShellu v Lync Serveru.

Pomocí níže uvedených kroků nastavte maximální úložiště obsahu Lync Serveru na vyšší hodnotu:

Použití serveru 2008 nebo Serveru 2008 R2

  1. Klikněte na Start, Všechny programy, Microsoft Lync Server 2010 nebo Microsoft Lync Server 2013.
  2. Zvolte Prostředí Lync Server Management Shell

Použití Serveru 2012

  1. Stisknutím Windows klávesy s logem otevřít úvodní stránku
  2. Klikněte na dlaždici Lync Server Management Shell

Zadejte příkaz Lync Serveru PowerShell, který je podobný následujícímu příkladu:

Set-CsConferencingConfiguration -Identity site:Redmond -MaxContentStorageMb 150 

Poznámka

Převod služby Lync Server Web Conferencing souboru <filename.pptx> do několika souborů BIN může použít až 4násobek místa na disku <filename.pptx> souboru

Další informace

Další podrobnosti o použití příkazu Set-CsConferencingConfiguration PowerShellu:

Set-CsConferencingConfiguration

Další podrobnosti o webových konferencích Lync Serveru 2010:

Funkce a funkce webových konferencí a A/V konferencí

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.