Front-end server nemůžete spustit, když SQL Server transakční protokol dosáhne maximální kapacity v prostředí Lync Serveru 2013.

Příznaky

Zvažte následující příklad:

 • Ve fondu serverů v prostředí Microsoft Lync Serveru 2013 dochází k mnoha aktivitám uživatelů.
 • Back-end server fondu front-end serveru je spuštěný Microsoft SQL Server.
 • Back-end server je v režimu úplného obnovení.
 • Zrcadlení databáze je na back-end serveru povolené.

V takovém případě dosáhne transakční protokol databáze uživatelských služeb maximální kapacity. Proto nemůžete spustit front-end server a do protokolu událostí se zaprotokoluje toto:

Zobrazí se také následující chybová zpráva:

SQL_9002_severity_17                      sql_err
# The log file for database '%.*ls' is full. Back up the
# transaction log for the database to free up some log space.
# as an HRESULT: Severity: SUCCESS (0), FACILITY_NULL (0x0), Code 0x232a
# for decimal 9002 / hex 0x232a

Poznámka

Spuštěním dotazu DBCC SQLPERF (LOGSPACE) zkontrolujte velikost a aktuální kapacitu všech protokolů transakcí na back-end serveru.

Řešení

Tento problém můžete vyřešit zkrácením protokolů transakcí, které dosahují maximální kapacity, provedením SQL Server zálohování. Tím se zmenší velikost protokolů transakcí.

Další informace

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.