Při zobrazení karty kontaktu v aplikaci Skype pro firmy 2016 se nepodařilo najít chybu organizačního diagramu

Původní číslo KB:   4501070

Příznaky

V Microsoft Skype pro firmy 2016 už nemůžete najít informace o organizaci kontaktů. Při pokusu o zobrazení informací se zobrazí následující chybová zpráva:

Nepodařilo se nám najít organizační diagram.

Rozhraní MAPI se navíc zobrazuje jako odpojené nebo se v části Informace o konfiguraci Skype pro firmy zobrazuje stav "Váš Exchange Server není momentálně k dispozici".

Příčina

K tomuto problému dochází, protože knihovna ověřování služby Active Directory (ADAL) není Microsoft Office správně.

Řešení

Dodržujte prosím pečlivě postup uvedený v této části. V případě nesprávné úpravy registru by mohly nastat závažné problémy. Před zahájením úprav vytvořte zálohu registru pro případ, že by nastaly potíže.

Existují aspoň dvě varianty tohoto problému. Alternativním řešením pro první variantu je dočasně nastavit hodnotu DWORD následujících klíčů registru na hodnotu 1:

Podklíč: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\Identity path
Hodnota: DisableADALatopWAMOverride
Data DWORD: 1

Podklíč: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\Identity path
Hodnota: DisableAADWAM
Data DWORD: 1

Tyto klíče registru by měly být odebrány, pokud je problém potvrzený, že je opravený v Office klientech.

V současné době neexistuje žádné alternativní řešení pro druhou variantu.

Další informace

Tento problém se vyřeší ve verzi 16.0.11610.10000 a novějších verzích klienta Skype pro firmy 2016.