Při pokusu o instalaci nebo aktualizaci databází Lync Serveru 2013 nebo Lync Serveru 2013 se zobrazí chybová zpráva "Nelze najít žádné vhodné disky pro soubory databáze".

Příznaky

Zobrazí se zpráva "Nelze najít žádné vhodné disky pro databázové soubory. V následujících situacích je nutné ručně zadat cesty k databázi:"

  • Pokusíte se nainstalovat nebo aktualizovat Microsoft Lync Server 2013 pomocí Průvodce nasazením Lync Serveru 2013.
  • Pokusíte se nainstalovat nebo aktualizovat Lync Server 2013 pomocí Bootstrapper.exe příkazového řádku.
  • Pokusíte se nainstalovat nebo aktualizovat databáze Lync Serveru 2013 pomocí příkazu Install-CsDatabase PowerShell v prostředí Lync Server Management Shell.

Příčina

K tomuto problému dochází, protože jednotka na počítači, na kterém se pokusíte nainstalovat nebo aktualizovat databáze Lync Serveru 2013 nebo Lync Serveru 2013, má méně než 16 GB volného místa.

Pokud chcete nainstalovat nebo aktualizovat databáze Lync Serveru 2013, musí mít jednotka aspoň 16 GB volného místa. Pokud tedy příkaz Install-CsDatabase PowerShell zjistí, že na místně zjištěné jednotce nebo na jednotce určené uživatelem je méně než 16 GB místa, zobrazí se chybová zpráva.

Řešení

Pokud chcete tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1

Pokud k problému dochází při pokusu o instalaci Lync Serveru 2013, zkontrolujte, jestli má počítač, na který chcete nainstalovat databáze Lync Serveru 2013, aspoň 72 GB volného místa na místních jednotkách.

Další informace o požadavcích na místo na disku v Lync Serveru 2013 najdete v tématu Hardwarové platformy serveru pro Lync Server 2013.

Metoda 2

Pokud k problému dochází při pokusu o aktualizaci Lync Serveru 2013, zkontrolujte, jestli má počítač, na kterém chcete aktualizovat databáze Lync Serveru 2013, více než 16 GB volného místa na místních jednotkách.

Další informace

Další informace o nasazení databáze Lync Serveru 2013 edice Standard najdete v tématu Instalace databáze edice Standard serveru pro Lync Server 2013.

Další informace o nasazení databáze Lync Serveru 2013 edice Enterprise najdete v tématu Konfigurace SQL Server pro Lync Server 2013.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.