Delegáti pro správu klienta Lyncu nemohou k vytvoření schůzky pro svého manažera použít doplněk Schůzka Lyncu.

Příznaky

Předpokládejme, že uživatelský účet Microsoft Lyncu je nakonfigurovaný pomocí jednoho z následujících nastavení telefonního subsystému:

 • Jenom mezi počítači
 • Zvuk/video je zakázané.
 • Vzdálené řízení hovoru
 • Vzdálené řízení hovoru

Poznámka

Tento článek se nehoní podobným problémům, ke kterým dochází při konfiguraci uživatelských účtů Lyncu pomocí nastavení telefonního Enterprise Voice.

V této situaci nastanou následující dva příznaky. Tyto příznaky jsou způsobené následujícími dvěma samostatnými problémy s konfigurací.

Problém 1

 • Delegát pro správu schůzky Lyncu obdrží následující chybovou zprávu, když se pokusí vytvořit schůzku pro svého vedoucího schůzky Lyncu pomocí doplňku Schůzka Lyncu v Microsoft Outlook:

  You do not have permissions to schedule Lync Meetings on behalf of the owner of this account. Please contact the owner of the account to get delegate permissions in Microsoft Lync.
  
 • Delegát pro správu schůzky Lyncu neudá její nebo jeho správce schůzek Lyncu jako kontakt ve skupině Lidé, které spravuji hovory pro kontakt jejího nebo jeho klienta Lyncu.

 • Správce schůzek Lyncu uvádí svého administrativního delegáta schůzky Lyncu jako kontakt ve skupině kontaktů Delegáti svého klienta Lyncu.

Problém 2

Delegát pro správu schůzky Lyncu neobdrží odpověď od doplňku Schůzka Lyncu v Outlook, když se delegát pokusí vytvořit schůzku pro svého vedoucího schůzky Lyncu.

Příčina

Problém 1

Správce schůzek Lyncu nemůže dokončit proces konfigurace, který je nutný k povolení vybraného delegáta schůzky Lyncu. Příčinou mohou být problémy s časováním, které existují mezi dvěma klienty Lyncu, kteří se budou účastnit relace delegování schůzek Lyncu.

Problém 2

Správce schůzek Lyncu odebral svého delegáta schůzky Lyncu z konfigurace Přístupu ke kalendáři v části Account Nastavení (Účet souboru) svého Outlook klienta.

Řešení

Tento postup řešení potíží vyžaduje, aby všichni uživatelé Lyncu, kteří budou sdílet vztah delegování schůzek Lyncu, byli přítomni na klientských počítačích. Tito uživatelé Lyncu budou muset mít Outlook klienty a klienty Lyncu. Ujistěte se, že tito uživatelé pracujou v tomto podrobném procesu mezi sebou.

Problém 1

V klientském počítači Správce schůzek Lyncu postupujte Windows takto:

 1. S otevřeným klientem Lyncu vyhledejte delegáta pro správu schůzky Lyncu ve skupině Kontaktů delegátů a vyberte ho.

  Poznámka

  Pokud delegát pro správu schůzky Lyncu není ve skupině kontaktů Delegáti, přejděte ke kroku 4.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybraný kontakt a v seznamu vyberte možnost Odebrat ze skupiny.

  Poznámka

  Pokud se jedná o odebrání posledního kontaktu ve skupině kontaktů Delegáti, odebere se skupina kontaktů Delegáti z klienta Lyncu, protože už není potřeba.

 3. Počkejte přibližně pět minut, než aktualizované informace o uživateli Lyncu dokončí proces replikace.

 4. Přístup k oznamovací oblast na ploše klienta Windows klienta.

 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Lyncu a potom klikněte na možnost nabídky Konec.

 6. Otevřete klienta správce schůzek Lyncu Outlook schůzky.

 7. Na Outlook soubor klienta klikněte na Účet Nastavení a pak vyberte odkaz Přístup delegáta.

 8. V seznamu delegátů Outlook vyberte nefunkční delegáta schůzky Lyncu. Pokud delegát pro správu schůzky Lyncu není v Outlook delegátů, přejděte ke kroku 12.

 9. Pokud chcete delegáta odebrat ze seznamu Přístup delegáta, klikněte na Odebrat.

 10. Kliknutím na tlačítko OK potvrďte změny a zavřete dialogové okno Přístup delegáta.

 11. Otevřete klienta Lyncu a pak se znovu přihlaste.

 12. Postupujte podle kroků 6 až 8 a přejděte ke kroku 14.

 13. V dialogovém Outlook Delegáti klikněte na Přidat a potom vyberte delegáta pro správu ze Exchange globálního seznamu adres.

 14. Klikněte na Přidat a potom na OK.

 15. V dialogovém okně Outlook Delegovat oprávnění klikněte na OK a přidejte výchozí oprávnění pro delegáta schůzky v Lyncu pro správu do složek Kalendář a Úkoly v poštovní schránce Exchange schůzky Lyncu.

  Poznámka

  Delegát schůzky v Lyncu pro správu vyžaduje oprávnění SendOnBehalf a Editor ve složce Kalendář v poštovní schránce Exchange schůzky Lyncu.

 16. V dialogovém Outlook Delegáti dokončete proces kliknutím na OK.

Problém 2

V klientském počítači Správce schůzek Lyncu postupujte Windows takto:

 1. S otevřeným klientem Lyncu vyhledejte delegáta pro správu schůzky Lyncu ve skupině Kontaktů delegátů a vyberte ho.

  Poznámka

  Pokud delegát pro správu schůzky Lyncu není ve skupině kontaktů Delegáti, přejděte ke kroku 3.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybraný kontakt a v seznamu vyberte možnost Odebrat ze skupiny. Počkejte přibližně pět minut, než aktualizované informace o uživateli Lyncu dokončí proces replikace.

  Poznámka

  Pokud se jedná o odebrání posledního kontaktu ve skupině kontaktů Delegáti, odebere se skupina kontaktů Delegáti z klienta Lyncu, protože už není potřeba.

 3. Přístup k oznamovací oblast na ploše klientského Windows počítače.

 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Lyncu a potom klikněte na Ukončit.

 5. Otevřete klienta správce schůzek Lyncu Outlook schůzky.

 6. Na Outlook soubor klienta klikněte na Účet Nastavení a pak vyberte odkaz Přístup delegáta.

 7. Otevřete klienta Lyncu a pak se znovu přihlaste.

 8. V dialogovém Outlook Delegáti klikněte na Přidat a potom vyberte delegáta pro správu ze Exchange globálního seznamu adres.

 9. Klikněte na Přidat a potom na OK.

 10. V dialogovém okně Outlook Delegovat oprávnění klikněte na OK a přidejte výchozí oprávnění pro delegáta schůzky v Lyncu pro správu do složek Kalendář a Úkoly v poštovní schránce Exchange schůzky Lyncu.

  Poznámka

  Delegát schůzky v Lyncu pro správu vyžaduje oprávnění Editor ve složce Kalendář v poštovní schránce Exchange schůzky Lyncu.

 11. V dialogovém Outlook Delegáti dokončete proces kliknutím na OK.

Důležité

Po provedení kroků, které byly zmíněny pro problém 1 nebo problém 2, přidá klient Lyncu správce schůzek Lyncu delegáta pro správu schůzky Lyncu do skupiny kontaktů Delegáti a klient Lyncu správce schůzky Lyncu přidá kontakt správce schůzek Lyncu do jejich skupiny Lidé, které spravuji hovory pro kontakty. Pokud k tomu nedojde do 10 minut, zkontrolujte postup řešení potíží v části Další informace.

Poznámka

Pokud se jedná o prvního delegáta pro správu, který se má přidat pro správce schůzek Lyncu, přidá se skupina kontaktů Delegáti do uživatelského rozhraní klienta Lyncu vedoucího a delegát pro správu schůzky Lyncu se přidá do skupiny kontaktů Delegáti. Pokud se jedná o prvního vedoucího, který má být přidán pro delegáta pro správu schůzky Lyncu, přidá se do uživatelského rozhraní klienta Lyncu delegáta skupina Lidé, které spravuji hovory pro, a správce schůzky Lyncu se přidá do skupiny Lidé, které spravuji hovory pro kontakty.

Další informace

Přidání delegátů a osob, které spravuji hovory pro skupiny kontaktů a jejich příslušných kontaktů spárovaných s rolemi delegování schůzek Lyncu, závisí na možnosti klienta Lyncu dokončit síťové připojení ke službě MAPI serveru Exchange. Toto síťové připojení spravuje integrovaná služba UCMAPI klienta Lyncu. Připojení MAPI ke službě MAPI serveru Exchange zajistí, aby měl delegát pro správu příslušná oprávnění pro správu schůzek Lyncu použitá ve složce kalendáře poštovní schránky správce schůzek Lyncu před tím, než se vytvoří relace delegování schůzky Lyncu. Vytvoření skupin kontaktů a příslušných kontaktů by mělo trvat přibližně 10 minut.

Pokud tento proces trvá déle než 10 minut, postupujte takto, abyste se ujistili, že klienti Lyncu mohou dokončit potřebné připojení MAPI ke službě MAPI Exchange serveru. Tento postup můžete provést v klientovi Lyncu správce schůzek Lyncu nebo delegáta pro správu schůzky Lyncu.

 1. Ujistěte se, že je klient Lyncu otevřený a funkční.

 2. Přístup k oznamovací oblast na ploše klientského Windows počítače.

 3. Podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Lyncu, která je umístěná v oznamovací oblast.

 4. Klikněte na Informace o konfiguraci.

 5. Posuňte se dolů a v zobrazeném seznamu vyhledejte položku Informace o rozhraní MAPI.

 6. Pokud je připojení platné, zobrazí se v oblasti Stav rozhraní MAPI stav MAPI Ok. To znamená, že nepovedení relace delegování schůzky Lyncu není způsobené problémy s připojením k síti mezi klientem Lyncu a službou MAPI Exchange serveru.

 7. Pokud oblast pro čtení stavu MAPI klienta Lyncu obsahuje následující text, může dojít k problémům s připojením mezi klientem Lyncu a službou Exchange MAPI:

  Lync is in the process of connecting to the Exchange server. This process may take a few minutes. Some features will not be available until the connection is complete.;MAPI unavailable; retrying connection;
  

  Pokud tato chybová zpráva potrvá, funkce delegování schůzek Lyncu nebude vykreslována klientskými a serverovou službou Lyncu. Řešení problému v tomto okamžiku bude vyžadovat znalost nasazení Exchange serveru a jeho podpůrného síťového prostředí. V takovém případě kontaktujte podporu Microsoftu a požádejte o pomoc při řešení tohoto problému.

Poznámka

Lync Basic neobsahuje žádné funkce delegáta a může dojít k problémům pro uživatele klienta Lync Basic, kteří mají delegáty.

Další informace najdete v tématu Porovnání tabulek klientů pro Lync Server 2013.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.