Nevidomý přenos z anonymního agenta skupiny odpovědí selže v Lync Serveru

Příznaky

Zvažte následující příklad:

  • Skupina odpovědí přijme příchozí hovor v Microsoft Lync Serveru 2010.
  • Pracovní postup pro skupinu odpovědí má vybranou možnost Povolit anonymitu agenta.
  • Anonymní agent skupiny odpovědí přijme příchozí hovor.
  • Agent hovor přenese do jiné skupiny odpovědí.

V tomto scénáři se přenos volání nezdaří. Navíc se zobrazí následující oznámení a chybová zpráva:

Cannot complete the transfer
When contacting your support team reference error ID 503 (source ID 239).

Řešení

Pokud chcete tento problém vyřešit, postupujte takto po přijetí příchozího hovoru agentem skupiny anonymních odpovědí:

  1. Klikněte na tlačítko Převést hovor na jinou osobu nebo zařízení, které se nachází v okně hovoru Lyncu 2010.
  2. V kategorii Přenést na ostatní klikněte na Jiná osoba nebo Číslo.
  3. Pomocí dialogového okna Přenést hovor vyhledejte a vyberte kontakt skupiny odpovědí k přenosu hovoru.
  4. Klikněte na šipku dolů a potom klikněte na Zobrazit další možnosti.
  5. V seznamu klikněte na funkci Volání v Lyncu.

Anonymní přenos hovoru proběhne úspěšně.

Další informace

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.