Nastavení a příprava ladicího programu

Tato část popisuje nastavení vlastností souvisejících s ladicím programem a přípravu potřebnou k ladění programu pomocí Visual Studio ladicího programu. Pokud vytvoříte program Visual Studio pomocí šablon projektu, tato nastavení jsou nastavena správně v konfiguraci ladění.

Další informace najdete v tématu Postupy: nastavení ladění a konfigurací vydání.

V tomto oddílu

postupy: určení Nastavení ladicího programu Popisuje nastavení ladicího programu v dialogovém okně Možnosti .

Nastavení Project ladicího programu Vysvětluje, jak určit nastavení ladicího programu, jak nastavit konfigurace ladění a vydání a jak spravovat symboly a zdrojový kód. také popisuje vhodná nastavení projektu pro jazyk C++, C#, F # a Visual Basic konfigurace ladění a také webové projekty.

Ladění projektů knihovny DLL Popisuje doporučené nastavení projektu pro ladění projektů knihovny DLL, způsob ladění z projektu knihovny DLL, způsob ladění ve smíšeném režimu a postup ladění knihovny webového ovládacího prvku spravovaného kódu.

Projekty konzoly Poskytuje pokyny ke konfiguraci projektů konzoly pro ladění.

postupy: ladění spustitelného souboru, který není součástí Visual Studioho řešení vysvětluje, jak ladit spustitelný soubor, který není vytvořen jako součást projektu Visual Studio.

Ladění 64 aplikací Popisuje, jak ladit 64 aplikace.

postupy: určení starší verze .NET Framework pro ladění Popisuje, jak nastavit klíč registru tak, aby označoval ladicí program, který má verze používat.

Viz také