AsyncTaskMethodBuilder < TResult > – Struktura – interní členové

Toto téma popisuje interní členy AsyncTaskMethodBuilder<TResult> třídy. Obecné informace o této třídě naleznete v AsyncTaskMethodBuilder<TResult> referenčním tématu.

Obor názvů:System.Runtime.CompilerServices

Sestavení: mscorlib (v mscorlib.dll)

vzhledem k tomu, že nemůžete získat přístup k těmto interním členům z .NET Framework, je k dispozici následující syntaxe v Common Intermediate Language (CIL).

Syntax

.class public sequential ansi sealed beforefieldinit System.Runtime.CompilerServices.AsyncTaskMethodBuilder`1<TResult>
       extends System.ValueType
       implements System.Runtime.CompilerServices.IAsyncMethodBuilder

Interní členové

Název Popis
Vlastnost ObjectIdForDebugger – Získává objekt, který lze použít k jednoznačné identifikaci tohoto tvůrce do ladicího programu.
m_task pole Představuje inicializovaný vytvořenou úlohu laxně vytvářená.

Viz také