IDebugAddress2

Toto rozhraní poskytuje přístup k ID procesu, který vlastní objekt, jehož adresa je reprezentována tímto rozhraním.

Syntax

IDebugAddress2 : IDebugAddress

Poznámky pro implementátory

Zprostředkovatel symbolů implementuje toto rozhraní na stejný objekt, který implementuje rozhraní IDebugAddress. Toto rozhraní poskytuje přístup k ID procesu, který vlastní objekt, který souvisí s touto adresou.

Poznámky pro volající

K získání tohoto rozhraní z rozhraní IDebugAddress použijte QueryInterface.

Metody v pořadí vtable

Kromě metod zděděných z rozhraní IDebugAddress toto rozhraní implementuje následující metodu:

Metoda Popis
GetProcessID Načte ID procesu, který vlastní objekt reprezentovaný tímto rozhraním.

Požadavky

Hlavička: sh.h

Obor názvů: Microsoft.VisualStudio.Debugger.Interop

Sestavení: Microsoft.VisualStudio.Debugger.Interop.dll

Viz také