IDebugContainerField

Toto rozhraní představuje symbol nebo typ, který je kontejnerem pro jiné symboly nebo typy.

Syntax

IDebugContainerField : IDebugField

Poznámky pro implementátory

Zprostředkovatel symbolů implementuje toto rozhraní u stejného objektu, který implementuje rozhraní IDebugField . Toto rozhraní je také základní třídou pro všechna rozhraní, která reprezentují kontejnery.

Poznámky pro volající

Mnoho metod v mnoha rozhraních vrací toto rozhraní. Vzhledem k tomu, že se jedná o základní třídu pro všechny kontejnery, lze z tohoto rozhraní získat více specializovaných rozhraní pomocí QueryInterface. Mezi taková rozhraní patří IDebugArrayField, IDebugClassField, IDebugMethodFielda IDebugPropertyField.

Metody v pořadí vtable

Kromě metod v rozhraní IDebugField implementuje toto rozhraní následující metodu:

Metoda Popis
EnumFields Vytvoří enumerátor pro pole kontejneru.

Poznámky

Pole (kontejnery pro proměnné), třídy (kontejnery pro metody a proměnné) a metody (kontejnery pro parametry a lokální proměnné) jsou všechny příklady kontejnerů.

Požadavky

Záhlaví: SH. h

Obor názvů: Microsoft. VisualStudio. Debugger. Interop

Sestavení: Microsoft.VisualStudio.Debugger.Interop.dll

Viz také