METADATA_ADDRESS_RETVAL

Tato struktura představuje návratovou hodnotu z metody nebo funkce.

Syntax

typedef struct _tagMETADATA_ADDRESS_RETVAL {
  _mdToken tokMethod;
  DWORD  dwCorType;
  DWORD  dwSigSize;
  BYTE   rgSig[10];
} METADATA_ADDRESS_RETVAL;
public struct METADATA_ADDRESS_RETVAL {
  public int  tokMethod;
  public uint  dwCorType;
  public uint  dwSigSize;
  public byte[] rgSig;
}

Členové

tokMethod
ID metody, pro kterou se tato návratová hodnota používá

dwCorType
Základní typ návratové hodnoty. toto je hodnota z CorElementType výčtu definovaného v souboru .NET Framework SDK corhdr. h.

dwSigSize
Velikost signatury návratové hodnoty (jak je uložená v rgSig ).

rgSig
Pole bajtů tvořících podpis návratové hodnoty.

Poznámky

Tato struktura je součástí sjednocení ve struktuře DEBUG_ADDRESS_UNION , když dwKind DEBUG_ADDRESS_UNION je pole struktury nastaveno na ADDRESS_KIND_RETVAL (hodnota z výčtu ADDRESS_KIND ).

Požadavky

Záhlaví: SH. h

Obor názvů: Microsoft. VisualStudio. Debugger. Interop

Sestavení: Microsoft.VisualStudio.Debugger.Interop.dll

Viz také