Funkce pro generování kódu v Visual Studio

existuje mnoho způsobů, jak Visual Studio může pomoct generovat, opravovat a refaktorovat kód.

Funkce

  • Fragmenty kódu můžete použít k vložení šablony, jako je blok přepínače nebo deklarace výčtu .

  • Rychlé akce můžete použít ke generování kódu, jako jsou třídy a vlastnosti, nebo k zavedení místní proměnné. Můžete také použít rychlé akce ke zlepšení kódu, například pro odebrání zbytečných přetypování a nepoužitých proměnných nebo pro přidání kontrol hodnot null před přístupem k proměnným.

  • Můžete provést refaktoring kódu pro přejmenování proměnné, přeřazení parametrů metody nebo synchronizaci typu s názvem souboru, chcete-li pojmenovat několik.

Poznámka

každá služba jazyka v Visual Studio poskytuje vlastní možnosti generování kódu, takže některé funkce jsou k dispozici pouze v jazyce c# a některé jsou k dispozici v c# i Visual Basic.

Viz také