Otevřít projekt – příkaz

Otevře existující projekt nebo řešení.

Syntaxe

File.OpenProject filename

Argumenty

filename

Povinná hodnota. Úplná cesta a název souboru projektu nebo řešení, které se má otevřít.

Poznámka

Syntaxe argumentu filename vyžaduje, aby cesty obsahující mezery obsahovaly uvozovky.

Poznámky

Automatické dokončování se při psaní pokusí najít správnou cestu a název souboru.

Tento příkaz není během ladění dostupný.

Příklad

Následující příklad otevře projekt Visual Basic Test1:

>File.OpenProject "C:\My Projects\Test1\Test1.vbproj"

Viz také