Správa prostředků aplikace

Soubory prostředků aplikace, například obrázky, textové soubory a zvukové soubory, jsou nutné pro vaši aplikaci, ale nejsou kompilovány s aplikací. každá platforma podporovaná nástrojem Visual Studio pro Mac zpracovává tyto prostředky různými způsoby, jak je vysvětleno v následujících příručkách:

Xamarin.Forms

Kód Xamarin. Forms běží na různých platformách, z nichž každý má vlastní systém souborů a každý systém souborů určí, jak číst a zapisovat do souborů. V Xamarin. Forms můžete spravovat prostředky aplikací pomocí rozhraní API nativních souborů na každé platformě nebo přidáním souborů jako integrovaných prostředků.

Xamarin.iOS

Xamarin.Android

Xamarin.Mac

Viz také