SuspendTracking

Pozastaví sledování v aktuálním kontextu.

Syntaxe

HRESULT WINAPI SuspendTracking(void);

Vrácená hodnota

Hodnota HRESULT s úspěšným bitem nastaveným v případě pozastavení sledování.

Požadavky

Záhlaví: stoper. h

Viz také