shromažďování dat .NET Framework paměti pomocí příkazového řádku profileru

Tato část popisuje postupy a možnosti pro shromažďování přidělení paměti a dat o životnosti objektů pro klienta rozhraní .NET (samostatné) aplikace pomocí metody vzorkování z příkazového řádku.

Běžné úkoly

Úkol Související obsah
Spuštění aplikace a profilu .NET paměti - postupy: spuštění aplikace .NET Framework s profilerem za účelem shromáždění dat paměti
Připojení profileru k aplikaci .NET - postupy: připojení profileru k aplikaci .NET Framework ke shromáždění dat paměti
Instrumentace aplikace pro shromažďování dat paměti .NET - postupy: instrumentace samostatné součásti .NET Framework a shromažďování dat paměti pomocí profileru

Profilovat samostatné aplikace

Úkol Související obsah
Profilování pomocí metody vzorkování - Shromažďování statistik aplikace pomocí vzorkování
Profilování pomocí metody instrumentace - Shromažďování podrobných dat časování pomocí instrumentace
Kolize prostředku profilu a aktivita vlákna - Shromažďování dat souběžnosti
Přidání dat interakce vrstev - Shromáždit data interakce vrstev

Profilovat data paměti .NET

Úkol Související obsah
profilování ASP.NETch aplikací - Shromáždit data paměti
Profilovací služby - Shromažďovat data paměti .NET

Analýza zobrazení a sestav dat paměti .NET

Reference