Odpojit

Možnost VSPerfCmd.exe Odpojit odpojí profiler od zadaných procesů nebo všech procesů, pokud nejsou zadané. Profilace musí být inicializována pomocí metody vzorkování.

Profilaci, která byla spuštěna pomocí možností Spustit nebo Připojit, je možné odpojit pomocí odpojit. Profiler je možné znovu připojit pomocí následných příkazů Připojit.

Při odpojení se nezav blízkosti datového souboru profilace. Pomocí možnosti Vypnout ukončete profilaci a zavřete datový soubor.

Poznámka

Pokud jste u možnosti Křížová relace zadali možnost Spustit, musí jakákoli volání VSPerfCmd /Attach nebo VSPerfCmd /Detach také zadat Hodnotu Křížová relace.

Syntaxe

VSPerfCmd.exe /Detach[:PIDs|ProcessNames]

Parametry

PIDs|ProcessNames``PID– Číselný systémový identifikátor jednoho nebo více procesů.

ProcessNames – název procesu. Pokud je spuštěných více instancí pojmenovaného procesu, výsledky jsou nepředvídatelné.

Více procesů oddělte čárkami.

Pokud není zadán žádný proces, profiler je odpojen od veškerého profilovaný proces.

Platné možnosti

Následující možnosti VSPerfCmd je možné kombinovat s možností Připojit na jednom příkazovém řádku.

Křížová relace Umožňuje profilaci aplikací v jiných relacích než v relaci přihlášení. Vyžaduje se, pokud byla u možnosti Křížová relace zadána možnost Spustit.

Příklad

V tomto příkladu příkaz Detach pozastaví profilaci a příkaz Vypnout zavře datový soubor profileru.

VSPerfCmd.exe /Start:Sample /Output:TestApp.exe.vsp
VSPerfCmd.exe /Launch:TestApp.exe
;REM Excercise the application
VSPerfCmd.exe /Detach
VSPerfCmd.exe /Shutdown

Viz také