Označení

Možnost VSPerfCmd.exe značka vloží zadané informace do souboru dat profilování. Značka může být uvedena v samostatné sestavě VSPerfReport nebo v zobrazení zprávy pro uživatelské rozhraní profileru. Značku lze použít k určení počátečních a koncových bodů v filtrech sestav a zobrazení.

Možnost Mark musí být jedinou možností zadanou v příkazovém řádku.

Syntaxe

VSPerfCmd.exe /Mark:MarkID,[MarkName]

Parametry

MarkID Uživatelsky definované celé číslo, které je uvedeno jako ID značky v zobrazeních a sestavách profileru. MarkID nemusí být jedinečný.

MarkName Volitelné Uživatelem definovaný řetězec, který je uveden jako název značky v zobrazeních a sestavách profileru. Není MarkName -li parametr zadán, je pole název značky v seznamu značek prázdné. Uzavřete řetězce, které obsahují mezery nebo lomítka ("/") v uvozovkách.

Příklad

Tento příklad vloží značku s ID 123 a názvem "TestMark".

VSPerfCmd.exe /Start:Sample /Output:TestApp.exe.vsp
VSPerfCmd.exe /Launch:TestApp.exe
VSPerfCmd.exe /Mark:123,TestMark

Viz také