Visual Studio Icon Zpráva k vydání sady Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.0Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Dokumentace | Blogy | Údržba


Stáhnout

Nejnovější verzi sady Visual Studio 2019 pro Mac stáhnete kliknutím na tlačítko. Informace o požadavcích na systém najdete v příručkách týkajících se požadavků na systém Mac a cílení a kompatibility platformy Mac .

Pokyny k instalaci a aktualizaci sady Visual Studio 2019 pro Mac najdete v příručce k instalaci sady Visual Studio pro Mac.

Download VS for Mac

Další informace o dalších souvisejících souborech ke stažení najdete na stránce se soubory ke stažení.

Důležité

Visual Studio 2019 pro Mac (verze 8 a vyšší) se nepodporuje v systémech Mac OS X 10.11 (El Capitan) nebo nižších. Pokud máte Visual Studio 2017 for Mac (verze 7), nezobrazí se vám aktualizace na Visual Studio 2019 pro Mac. Blokovaná bude i instalace. Pokud chcete tento problém vyřešit, aktualizujte si macOS na verzi 10.12 (Sierra) nebo vyšší.


Novinky v sadě Visual Studio 2019 pro Mac

Vydání sady Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.0

Blog o sadě Visual Studio 2019 pro Mac

Blog o sadě Visual Studio 2019 pro Mac je oficiální zdroj informací o produktu, které poskytuje tým technických specialistů sady Visual Studio. Podrobné informace o vydaných verzích sady Visual Studio 2019 pro Mac najdete v těchto příspěvcích:

Nejdůležitější novinky ve verzi


Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.0 (8.0.9.5)

Vydáno 30. května 2019

V této verzi jsme vyřešili následující problémy:

Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.0 (8.0.8.2)

Vydáno 23. května 2019

Tato vydaná verze opravuje problém, kvůli kterému při ladění pomocí Unity nefungovalo krokování.

Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.0 (8.0.7.3)

Vydáno 21. května 2019

Tato verze aktualizuje šablonu prostředí Xamarin.Forms, aby fungovala s nejnovější verzí prostředí.

Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.0 (8.0.6.4)

Vydáno 14. května 2019

Tato verze řeší problém, kdy může vykreslení zarážek v editoru vést k chybovému ukončení.

Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.0 (8.0.5.9)

Vydáno 29. dubna 2019

V této verzi jsme vyřešili následující problémy:

Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.0 (8.0.4.0)

Vydáno 18. dubna 2019

V této verzi jsme vyřešili následující problémy:

Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.0 (8.0.3.14)

vydáno 15. dubna 2019

V této verzi jsme vyřešili následující problémy:

Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.0 (8.0.2.23)

vydáno 9. dubna 2019

Tato vydaná verze přidává podporu pro Xcode 10.2.

V této verzi jsme vyřešili následující problémy:

Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.0 (8.0.1.1)

vydáno 4. dubna 2019

 • Opravili jsme problém, kdy se chybově ukončovalo integrované vývojové prostředí při zavření úvodního okna během vytváření projektu.

Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.0 (8.0.0.3001)

Vydáno 2. dubna 2019

Instalace

 • Instalační program pro Visual Studio pro Mac má nový vzhled. Aktualizovali jsme ikony, úvodní a karuselové obrazovky a přidali jsme obsah, který je užitečný pro všechny vývojáře.
 • Doplnili jsme podporu požadování minimální verze systému macOS (10.12) pro Visual Studio pro Mac. Pokud nemáte systém macOS 10.12 nebo novější, instalační program vás teď vyzve, abyste svou verzi macOS upgradovali.
 • Výchozí nastavení instalačního programu jsme změnili na menší a chytřejší instalaci. Místo toho, abychom standardně vybrali všechno, vybereme pro všechny uživatele integrované vývojové prostředí (IDE) a .NET Core, a pokud na vašem počítači zjistíme nějakou verzi Xcode nebo Android SDK, tak pouze vybereme iOS nebo Android.
 • Pokud vyvíjíte aplikace Xamarin.iOS nebo Xamarin.Mac, vyzveme vás k aktualizaci na doporučovanou verzi Xcode (pokud ji ještě nemáte nainstalovanou).
 • Ze sady Android SDK ke stažení jsme odebrali sadu nástrojů NDK.
 • U dialogového okna oprávnění Androidu jsme udělali mnoho vylepšení – například jsme vylepšili uživatelské rozhraní a umožnili jsme uživateli zrušit výběr možnosti Xamarin.Android.

Úvodní okno

Tato verze přináší zcela nový způsob práce na projektech a nové ovládání integrovaného vývojového prostředí (IDE).

Pokud sadu Visual Studio pro Mac teprve začínáte používat, zobrazí se při prvním otevření integrovaného vývojového prostředí výzva k přihlášení. Po přihlášení si můžete aktivovat účet Professional nebo Enterprise nebo se připojit k Azure. Pokud se zatím nechcete přihlašovat, můžete stisknout tlačítko Přeskočit a přihlásit se v nabídce Visual Studio > Přihlásit se.

Sign-in Dialog
Dialogové okno nového přihlášení

Přivítá vás nové úvodní okno. Toto okno má tři hlavní části, které umožňují vytvořit nebo otevřít nové a stávající projekty:

New Start Window
Nové úvodní okno
 • Poslední projekty: Tady najdete seznam 25 posledních projektů. Pokud chcete mít často používané projekty na začátku seznamu, můžete je připnout. Vyhledávací pole slouží k filtrování seznamu všech nedávných projektů.
 • Otevřít: Tímto tlačítkem můžete otevřít soubory s příponou .csproj, .fsproj, .sln nebo jiný podporovaný soubor uložený v místním adresáři.
 • Nový: Můžete si vybrat některou z mnoha předvyplněných šablon, které vám pomůžou začít nový projekt. Dialogové okno nového projektu vás provede vším, co je potřeba na začátku nakonfigurovat a zprovoznit.

Nový editor kódu

Visual Studio pro Mac 2019 obsahuje ukázku nové generace textového editoru sady Visual Studio pro Mac. Tento nový textový editor sdílí stejné základní komponenty se sadou Visual Studio pro Windows a má úplně nové nativní uživatelské rozhraní.

New Editor
Funkce nového editoru sady Visual Studio pro Mac

V současnosti podporuje nový editor jen soubory jazyka C#. Podpora dalších jazyků bude přidána v budoucích verzích.

Nový editor sady Visual Studio pro Mac nabízí následující funkce:

 • Nativní uživatelské rozhraní macOS (založené na verzi Cocoa) (popisky, vzhled editoru, ozdobné okraje, vykreslování textu, IntelliSense)
 • Podpora nativního zadávání textu
 • Podpora jazyků psaných zprava doleva a obousměrných jazyků
 • Společné jádro platformy Visual Studio
 • Roslyn 3
 • Podpora více míst vložení
 • Zalamování řádků
 • Aktualizované uživatelského rozhraní IntelliSense
 • Vylepšené hledání a nahrazování

Výjimky teď používají k zobrazování zpráv výjimek (včetně oznámení a podrobností výjimek) uživatelské rozhraní Cocoa:

New Exceptions in Visual Studio for Mac
Nové výjimky v sadě Visual Studio pro Mac

Povolená je navigace založená na místních nabídkách. Můžete používat navigační příkazy založené na místních nabídkách, jako třeba „Přejít na deklaraci“ nebo „Přejít na implementaci“. Povolili jsme také příkaz „Odebrat a seřadit direktivy using“.

Jak tento editor povolit nebo zakázat

Protože nový editor je funkce Preview sady Visual Studio pro Mac 2019, musíte s povolením použití této funkce vyjádřit souhlas. Přejděte na oddíl Visual Studio > Předvolby > Textový editor > Obecné a zaškrtněte políčko Otevírat soubory jazyka C# v novém editoru. Když je toto políčko zaškrtnuté, budou všechny nově otevřené soubory jazyka C# používat nový editor. Když se v pravém dolním rohu editačního okna zobrazí tlačítko Ukázka nového editoru, budete vědět, že je nový editor povolený.

Pokud chcete nový editor zakázat, buď klikněte na tlačítko Ukázka nového editoru v pravém dolním rohu podokna editoru a vyberte Zakázat ukázku nového editoru, nebo přejděte na oddíl Visual Studio > Předvolby > Textový editor > Obecné a zrušte zaškrtnutí políčka Otevírat soubory jazyka C# v novém editoru.

Jak nahlásit problém s editorem

Pokud chcete v novém editoru nahlásit problém, klikněte na tlačítko Ukázka nového editoru v pravém dolním rohu podokna editoru a vyberte Nahlásit problém. Můžete také přejít přímo na komunitu vývojářů.

Podpora více instancí

Visual Studio pro Mac teď podporuje otevírání několika instancí integrovaného vývojového prostředí z doku. Visual Studio pro Mac vždy podporovalo otevírání více řešení v jednom okně, vyslyšeli jsme ale i spoustu žádostí o podporu několika oken integrovaného vývojového prostředí. Novou instanci otevřete tak, že kliknete pravým tlačítkem na ikonu v doku a vyberete Nová instance:

Opening a new instance graphic
Otevření nové instance sady Visual Studio pro Mac

Nastavení projektů po spuštění

Je k dispozici nový příkaz pro nastavení projektů po spuštění, který zjednodušuje vytvoření řešení Konfigurace spuštění, které při ladění spustí více projektů. Informace o nastavení více projektů po spuštění najdete v dokumentaci.

Set startup projects dialog
Dialogové okno pro nastavení projektů po spuštění

Vylepšené ladění pro Unity

V této verzi jsme ladicí program, který se používá pro projekty Unity, nahradili ladicím programem z Visual Studio Tools for Unity na Windows. Tato změna je kompatibilnější se staršími verzemi Unity, poskytuje lepší ladění nebezpečného kódu C# a je spolehlivější.

Vylepšení pro Xamarin

Vývojáři v jazyce Xamarin najdou v této verzi spoustu vylepšení. Nejdůležitější novinky:

Xamarin.Android

Víme, že vývojáři procházejí mnohokrát za den cyklem sestavení-nasazení-ladění, a proto soustavně pracujeme na dalším zkrácení tohoto interního vývojářského „kolečka“. V této verzi jsme dosáhli významného pokroku díky optimalizaci přírůstkových buildů a nasazení.

Když jsme k testování použili aplikaci SmartHotel360, časy přírůstkových buildů se zkrátily až o 29 % a nasazování se až dvakrát zrychlilo. Kompletní zpráva o profilaci a metodologii pro určování výkonu při sestavení je k dispozici na wikiwebu Xamarin.Android, ale tady je stručný přehled:

Krok Visual Studio 2017 Visual Studio 2019 Rozdíl
První build 01:04.20 00:50.13 -21,95 %
Přírůstkový build (změna kódu XAML) 00:10.62 00:07.47 -29,66 %
Nasazení (změna kódu XAML) 00:09.03 00:04.44 -50,83 %

Naše úsilí o zvyšování spolehlivosti sestavení tímto nekončí – další z oblastí, kterou jsme optimalizovali, je aktualizace prostředků pro Android. Minimalizace počtu scénářů, kdy by aktualizace prostředků mohly proběhnout při sestavování, by měla znamenat výraznou redukci problémů v této fázi, které vyplývají z konfliktů v této oblasti.

Proces nasazení byl dále zjednodušen, takže při spuštění sestavení se teď spustí emulátor Androidu, což je další krok směrem k paritě s prostředím Androidu v sadě Visual Studio ve Windows.

Xamarin.Forms

K dispozici je zcela nová šablona pro projekty prostředí Xamarin Forms a pro jednotnější prostředí napříč různými IDE zahrnuje tato verze i nové souborové šablony, které byly dříve dostupné jenom v sadě Visual Studio ve Windows. Nové soubory XAML můžete použít hned – stačí přejít na Soubor > Nový soubor > Formuláře v nabídce sady Visual Studio 2019 pro Mac. Nové souborové položky:

 • Forms ListViewPage XAML
 • Forms MasterDetailPage XAML
 • Forms TabbedPage XAML
 • Forms ViewCell XAML

A abychom ještě trochu přispěli k vyšší produktivitě, je nyní v souborech XAML Xamarin.Forms k dispozici podpora IntelliSense pro FontFamily.

New Xamarin.Forms XAML files
Nové soubory XAML Xamarin.Forms

Android Designer

Přinášíme podporu pro Android Pie (9.0)! Kromě toho jsme provedli vylepšení pro zkrácení času spouštění Android Designeru a zkvalitnění podpory posouvání widgetů.

Tato verze také přináší podporu pro přidávání „standardních“ oborů názvů XML do dokumentů, když je nastavený odpovídající atribut, jakož i podporu pro řídicí sekvence, jako jsou @ a ?, a řídicí sekvence typu Unicode.

iOS Designer

Přidali jsme podporu obrázků ve formátu PDF, vylepšili podporu barevných prostorů a zlepšili přesnost barev. Kromě toho si teď můžete vybírat z pojmenovaných barev z katalogů prostředků v případě, že se jedná o hodnotu vlastností barvy.

Zajistili jsme podporu pro vlastní ovládací prvky, které potřebují načíst nativní dynamické knihovny nebo architektury (nezapomeňte, že statické knihovny se nepodporují). Kromě toho se teď budou vlastní vlastnosti typu CGSize zobrazovat v panelu vlastností u vlastních ovládacích prvků.

Vylepšení služby Azure Functions

V této verzi jsme aktualizovali modul runtime a šablony (CLI) služby Azure Functions. Visual Studio pro Mac vám navíc nabídne možnost aktualizovat šablony funkcí v případě, že při vytváření nového projektu Functions budou k dispozici nové šablony. Pokud chcete šablony pro Azure Functions aktualizovat, vyberte tlačítko aktualizace vedle textu „Jsou k dispozici aktualizované šablony“:

Update Azure Fucntions templates
Aktualizace šablon a CLI řešení Azure Functions

Visual Studio pro Mac také podporuje CLI řešení Azure Functions nainstalované prostřednictvím HomeBrew a zvolí instanci, která má nejvyšší zjištěnou verzi.

Opravené problémy

V této verzi byly také opraveny následující problémy.

Editor kódu

Projekty

IDE – integrované vývojové prostředí

.NET Core

ASP.NET Core

 • Opravili jsme problém, kdy šablony dodávané s back-endem rozhraní API neobsahovaly konfiguraci spuštění, která spouští oba projekty.
 • Opravili jsme problém, kdy příkaz Navigovat -> Implementace členů v projektu ASP.NET Core nefungoval.
 • Opravili jsme problém, kdy příkaz Převést formát řešení u řešení s webovou aplikaci ASP.NET Core nic neprovedl.

NuGet

Nástroje pro web

 • Opravili jsme problém, kdy ve VSMac nefungovaly soubory .ts.
 • Opravili jsme problém, kdy Visual Studio pro Mac 2019 nedokázalo otevřít projekty Dockeru.
 • Opravili jsme problém, kdy se popisek s rychlými informacemi pro JavaScript zobrazil mimo okno editoru.
 • Opravili jsme problém, kdy se Visual Studio pro Mac při kopírování a vkládání v souboru launchSettings.json chybově ukončilo.

Xamarin

 • Ze sady Visual Studio pro Mac jsme odebrali Live Player.
 • Opravili jsme problém, kdy příkaz Nápověda -> Zpráva k vydání verze odkazuje na chybné umístění.

Návrháři

Android Designer

Xamarin.Forms

Xamarin.iOS

Xamarin.Android

 • Přestali jsme podporovat seznamy a zobrazení emulátorů přehrávače Xamarin Android.
 • Opravili jsme problém, kdy nové aplikace pro Android mají v názvu balíčku velká písmena.
 • Opravili jsme problém s nejednotným používáním velkých a malých písmen u nových projektů v souboru strings.xml.
 • Opravili jsme problém, kdy se při otevření dialogového okna pro nahlášení problému zobrazuje také dialogové okno pro instalaci sady JDK.
 • Opravili jsme problém, kdy nové projekty neměly správně nastavené minimální a cílové rozhraní API.
 • Opravili jsme problém, kdy šablona „Aplikace WebView“ pro Android neměla v dialogovém okně pro vytvoření projektu možnost „Moderní vývoj“.
 • Opravili jsme problém, kdy spouštění Android Emulatoru ve Visual Studiu pro Mac bylo extrémně pomalé.
 • Opravili jsme problém, kdy se aplikace pro Android nespustila ve Visual Studiu pro Mac 2019 s akcelerací HAXM.
 • Při zahájení sestavování projektu se teď spustí emulátor Androidu.
 • Teď si můžou uživatelé v nastavení projektu pro Xamarin.Android vybrat mezi AAPT a AAPT2.
 • Opravili jsme problém, při kterém nasazení do zařízení přestane při 100 % reagovat.
 • Opravili jsme problém, při kterém nebylo možné zrušit spuštění emulátoru Androidu, a pokud byla poškozena image, nezbývalo než vynutit ukončení sady Visual Studio pro Mac.
 • Opravili jsme problém, kdy v případě více souborů .csproj s projektem pro Android (které používají různé manifesty pro Android s různými názvy balíčků), vznikne nesprávný nebo neplatný archiv a selže publikování.
 • Opravili jsme problém, při kterém se na úvodní stránce zobrazí oznámení sady JDK i u těch projektů, které nejsou určené pro Android.
 • Opravili jsme problém, kdy k aktualizaci prostředku Androidu mohlo dojít zároveň s buildem, což mohlo následně způsobit problémy buildu.

Xamarin.Mac

 • Opravili jsme problém, kvůli kterému nebylo možné při opětovném otevření možností projektu změnit verzi cílové architektury Xamarin.Mac Full Framework.
 • Opravili jsme problém, při kterém se zdá, že do šablon .xib je potřeba přidat customObjectInstantitationMethod="direct".
 • Opravili jsme problém, kdy se v systému macOS 10.13 nezobrazuje cíl nasazení.
 • Opravili jsme problém, kdy u projektů pro macOS je výchozí platforma x86, ale správně by měla být AnyCPU.

Testovací nástroje

Usnadnění

 • V této verzi jsme opravili řadu problémů s přístupností, včetně několika problémů s VoiceOverem v ladicím programu, problémů při vytváření certifikátů pro vývojáře iOS a problémů s klávesnici v sadě Android SDK Manager.

Správa zdrojového kódu

Doplnili jsme podporu ověřování účtu Microsoft pro Git a Azure DevOps/Team Foundation Server – dříve se neustále zobrazovala výzva k zadání přihlašovacích údajů a nepodařilo se úspěšně připojit.

Git

Ladicí program

Nástroje Azure

 • V dialogovém okně Nový projekt je teď název služby Azure Functions správně rozdělený do dvou slov.

profiler

 • Opravili jsme problém, kdy odstranění předvoleb VSMac vyvolávalo výjimku NullReferenceException.

Instalační služba

 • Opravili jsme problém, kdy Oprávnění Androidu způsobila, že aplikace přestala reagovat.
 • Vylepšili jsme hlášení chyb pro jednotlivé součásti a chybovou stránku nebudeme zobrazovat okamžitě.
 • Opravili jsme chybu, kvůli které se při kopírování starší verze Visual Studio pro Mac ze zálohy poškodily symbolické odkazy.
 • Opravili jsme problém s ikonami, které nejsou typu Retina nebo mají nízké rozlišení a zobrazují všude.

aktualizační metoda

 • Opravili jsme problém, kdy se při vyhledávání aktualizací mohlo objevit několik výzev k přihlášení.
 • Opravili jsme problém, kdy aktualizace bez restartování mohla způsobit neobvyklé chyby nástroje MSBuild.

Ostatní


Vaše názory a návrhy

Chceme znát váš názor. O problémech nás můžete informovat prostřednictvím možnosti Ohlásit problém ve vývojovém prostředí sady Visual Studio pro Mac. Svou zpětnou vazbu včetně návrhů sledujte na portálu komunity vývojářů.


Známé problémy

Následující seznam obsahuje všechny dosud známé problémy v sadě Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.0:


Historie zpráv k vydání verze pro Visual Studio pro Mac

Zprávy k vydání starších verzí sady Visual Studio 2017 pro Mac najdete na stránce s historií zpráv k vydaným verzím.


Na začátek stránky