Visual Studio Icon Zpráva k vydání sady Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.3Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Dokumentace | Blogy | Údržba


Nejnovější verzi sady Visual Studio 2019 pro Mac stáhnete kliknutím na tlačítko. Informace o požadavcích na systém najdete v příručkách týkajících se požadavků na systém Mac a cílení a kompatibility platformy Mac .

Pokyny k instalaci a aktualizaci sady Visual Studio 2019 pro Mac najdete v příručce k instalaci sady Visual Studio pro Mac.

Download VS for Mac

Další informace o dalších souvisejících souborech ke stažení najdete na stránce se soubory ke stažení.


Novinky v sadě Visual Studio 2019 pro Mac

Verze Visual Studio 2019 pro Mac

Blogové příspěvky o sadě Visual Studio 2019 pro Mac

Blog o sadě Visual Studio je oficiální zdroj informací o produktu, které poskytuje tým technických specialistů sady Visual Studio. Podrobné informace o vydaných verzích sady Visual Studio 2019 pro Mac najdete v těchto příspěvcích:


Nejdůležitější novinky ve verzi

Známé problémy

Přečtěte si část Známé problémy.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.3.11 (8.3.11.1)

Vydáno 11. prosince 2019

Tato verze služby podporuje .NET Runtime 2.1.14 a .NET Core SDK 3.0.101.

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.3.10 (8.3.10.2)

Vydáno 21. listopadu 2019

Tato servisní aktualizace opravuje tyto problémy:

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.3.9 (8.3.9.2)

Vydáno 18. listopadu 2019

Tato servisní aktualizace opravuje tyto problémy:

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.3.8 (8.3.8.8)

Vydáno 11. listopadu 2019

Tato servisní aktualizace opravuje tyto problémy:

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.3.7 (8.3.7.1)

Vydáno 5. listopadu 2019

Tato aktualizace Service Release přidává podporu pro Xcode 11.2.

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.3.6 (8.3.6.4)

Vydáno 1. listopadu 2019

Tato verze služby řeší chyby v systému macOS Catalina, které jsou důsledkem zvýšených nároků na paměť v této verzi operačního systému.

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.3.5 (8.3.5.13)

Vydáno 28. října 2019

Tato servisní aktualizace opravuje tyto problémy:

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.3.4 (8.3.4.7)

Vydáno 14. října 2019

Tato verze řeší problémy, které způsobovaly chybová ukončení sady Visual Studio pro Mac v operačním systému Catalina. Pokud u vás k chybovému ukončení dochází, přejděte prosím na kanál Preview.

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.3.3 (8.3.3.8)

Vydáno 10. října 2019

Tato verze má přidanou podporu Xcode 11.1.

Tato servisní aktualizace opravuje také tyto problémy:

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.3.2 (8.3.2.32)

Vydáno 7. října 2019

Tato servisní aktualizace opravuje tyto problémy:

 • V novém editoru chybí nahrazení regulárního výrazu.
 • Při použití příkazu Přejít na s určitými hodnotami dojde k chybovému ukončení.
 • Při spuštění na zařízení s iOSem a použití opětovného načítání za provozu nejde vložit zarážku.
 • Dochází k chybě při pokusu o otevření řešení se souborem global.json, který odkazuje na Preview verzi rozhraní .Net Core, jež není nainstalovaná.
 • Z nového editoru nejde načíst výběr emoji.

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.3.1 (8.3.1.18)

Vydáno 30. září 2019

Tato servisní aktualizace opravuje tyto problémy:

 • VSMac zobrazuje při spuštění okno se zprávou o chybě při načítání práv.
 • Webové editory nepodporují soubory s příponou souboru jsx/tsx.
 • Přetečení zásobníku při analýze souborů F# způsobuje chybu rozhraní IDE.
 • Funkce Azure nelze publikovat do Azure (dotnet se neočekávaně zavře).
 • Při přejmenovávání stránky .cshtml zmizí soubor .cshtml.cs.
 • Přesunutí více než 2 vnořených souborů nefunguje.
 • Při přepnutí z karty .xaml nebo při přepnutí na tuto kartu (i mezi soubory .xaml) celé prostředí IDE bliká jako prázdné.

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.3 (8.3.0.1805)

Vydáno 23. září 2019

Nové funkce

Webové editory

V této verzi jsme přidali podporu pro webové soubory do nového editoru nativního kódu, který byl představen v sadě Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.1.

JavaScript IntelliSense in the new editor graphic
JavaScript IntelliSense v novém editoru

Visual Studio pro Mac teď použije nový nativní editor kódu pro následující typy souborů:

 • .JS
 • .TS
 • .HTML
 • .CSS
 • .CSHTML
 • .JSON
 • .LESS
 • .SCSS

Nové webové editory používají stejné rozhraní nativního editoru jako editory jazyků C# a XAML a využívají sdílenou službu jazyka Visual Studia. U nových editorů můžete očekávat tyto novinky:

 • Vylepšený výkon IntelliSense
 • Filtrování typů IntelliSense
 • Úpravy s více kurzory
 • Podpora textu RTL (zprava doleva) a obousměrného textu
 • Podpora nativního vstupu
 • Vylepšený výkon při psaní
 • Vylepšené vykreslování textu
 • Zalamování řádků
 • Vylepšené formátování
 • Vylepšená klasifikace

Implementací nových editorů jsme také vyřešili mnoho chyb, včetně chyb souvisejících s výkonem a podporou souborů.

Cílení na více verzí

V této verzi jsme přidali vylepšenou podporu pro projekty s více cílovými architekturami. Některé z těchto funkcí a výhod popisujeme níže:

 • Při úpravách souboru v projektu pro více cílových architektur je možné vybrat architekturu, která bude vodítkem pro IntelliSense v editoru.

  Multi-target framework editor graphic
  Prostředí editoru projektu pro více cílových architektur v sadě Visual Studio pro Mac
 • Editor bude v IntelliSense a popisech zobrazovat informace týkající se rozhraní API, která nejsou k dispozici pro konkrétní cílovou architekturu.

 • Také jsme přidali podporu pro ladění v konkrétní architektuře:

  Debugging multi-target framework graphic
  Ladění projektu pro více cílových architektur v sadě Visual Studio pro Mac

.NET Core

Tato verze přidává možnost vybrat prohlížeč, ve kterém se bude spouštět nebo ladit webová aplikace ASP.NET Core.

Select browser graphic
Výběr prohlížeče

Podpora publikování pro konzolu .NET Core a projekty knihoven .NET Standard

V předchozí verzi jsme přidali možnost publikovat projekt ASP.NET Core do složky. V této verzi jsme představili podporu pro publikování konzoly .NET Core a projektů knihoven .NET Standard. Další informace o tom, jak tuto funkci používat, najdete v dokumentaci ke složce pro publikování.

Podpora souboru launchSettings.json

Při vývoji aplikací ASP.NET Core můžete pomocí souboru launchSettings.json nakonfigurovat způsob spuštění aplikace pro účely vývoje. Další informace o tomto souboru najdete v dokumentaci k prostředím .NET Core. V souboru launchSettings můžete nakonfigurovat adresu URL, na které má aplikace naslouchat, i proměnné prostředí, které se použijí při spuštění nebo ladění. Tato aktualizace usnadní spolupráci na projektech s jinými uživateli, kteří nemůžou používat Visual Studio pro Mac. Visual Studio, Visual Studio Code a rozhraní příkazového řádku dotnet tento soubor podporují.

Podpora vnořování souborů

V této verzi přidáváme automatické vnořování souborů u projektů ASP.NET Core. Použijí se stejná pravidla automatického vnořování souborů, jaká najdete i v sadě Visual Studio. Díky povolenému vnořování souborů se můžete snáze zaměřit na soubory, které upravujete nejčastěji. Vygenerované soubory a méně často upravované soubory budou vnořené pod jinými souvisejícími soubory.

 • Informace o všech chybách .NET opravených v této verzi najdete v části s opravami chyb.

Tip

Další informace o všech novinkách v .NET Core najdete v poznámkách k verzi .NET Core.

Unity

Přidáním nové diagnostiky specifické pro Unity jsme prohloubili porozumění, která má Visual Studio pro Mac pro projekty Unity. Také jsme zvýšili inteligenci integrovaného vývojového prostředí (IDE) tím, že jsme potlačili obecnou diagnostiku C#, která se nevztahuje na projekty Unity. Integrované vývojové prostředí například nezobrazí rychlou opravu pro změnu proměnné inspektoru na readonly – což by znemožnilo změnu proměnné v Unity Editoru.

Když se od vývojářů dozvíme nové osvědčené postupy, přidáme další diagnostiku specifickou pro Unity. Dejte nám vědět, jestli máte něco, co byste chtěli vidět, a jak by vám to pomohlo.

Nová diagnostika s rychlými opravami

 • UNT0001: Zprávy Unity jsou volány modulem runtime, i když jsou prázdné, proto je nedeklarujte, aby nedocházelo ke zbytečnému zpracování modulem runtime Unity.
 • UNT0002: Porovnávání značek pomocí rovnosti řetězců je pomalejší než integrovaná metoda CompareTag.
 • UNT0003: Kvůli bezpečnosti typů se upřednostňuje použití obecné formy GetComponent.
 • UNT0004: Zpráva Update je závislá na snímkové frekvenci a měla by místo Time.fixedDeltaTime používat Time.deltaTime.
 • UNT0005: Zpráva FixedUpdate není závislá na snímkové frekvenci a měla by místo Time.deltaTime používat Time.fixedDeltaTime.
 • UNT0006: Pro tuto zprávu Unity byl zjištěn nesprávný podpis metody.
 • UNT0007: Unity přepisuje operátor porovnání s hodnotou null pro objekty Unity, které nejsou kompatibilní se sloučením s hodnotou null.
 • UNT0008: Unity přepisuje operátor porovnání s hodnotou null pro objekty Unity, které nejsou kompatibilní s šířením hodnoty null.
 • UNT0009: Při použití atributu InitializeOnLoad pro třídu musíte poskytnout statický konstruktor. Atribut InitializeOnLoad zajistí, že bude volán při spuštění editoru.
 • UNT0010: Objekty MonoBehaviour by se měly vytvářet jen pomocí metody AddComponent(). Objekt MonoBehaviour je komponenta, která musí být připojená k objektu GameObject.
 • UNT0011: Objekt ScriptableObject by se měl vytvářet jen pomocí metody CreateInstance(). Objekt ScriptableObject musí být vytvořený modulem Unity, aby zpracovával metody zpráv Unity.

Nová potlačení diagnostiky

 • USP0001 pro IDE0029: Objekty Unity by neměly používat sloučení s hodnotou null.
 • USP0002 pro IDE0031: Objekty Unity by neměly používat šíření hodnoty null.
 • USP0003 pro IDE0051: Zprávy Unity jsou vyvolávané modulem runtime Unity.
 • USP0004 pro IDE0044: Pole s atributem SerializeField by neměla být nastavená jen pro čtení.

Pro vývojáře Unity jsme také provedli následující vylepšení s využitím sady Visual Studio pro Mac:

 • Došlo k vylepšení informací, které se zobrazují v dialogovém okně pro připojení k instanci. Zahrnují i ID procesu.
 • Doplnili jsme podporu pro šestnáctkový editor při kontrole bajtových polí a řetězců.
 • Přidali jsme podporu pro přístup ke členům představujícím ukazatel v ladicím programu, např. p->foo->bar.
 • Byla přidána podpora pro implicitní převody v inicializátorech polí, např. new byte[] {1,2,3,4}.

Xamarin

Xamarin.Forms

Opětovné načítání XAML za provozu pro Xamarin.Forms

Nyní můžete používat verzi Public Preview funkce Opětovného načítání XAML za provozu pro Xamarin.Forms v sadě Visual Studio pro Mac. Tato funkce vám umožní rychlé iterace na uživatelských rozhraních při ladění aplikace pomocí emulátoru, simulátoru nebo fyzického zařízení, kdy můžete kód XAML opakovaně měnit a pak vždy jen stisknout Uložit – změny se okamžitě projeví v běžící aplikaci.

Pokud chcete povolit Opětovné načítání XAML za provozu, zaškrtněte políčko pro povolení opětovného načítání za provozu pro Xamarin v nastavení Visual Studio > Předvolby > Projekty > Xamarin > Opětovné načítání za provozu.

Další informace najdete v dokumentaci k opětovnému načítání XAML za provozu.

XAML Hot Reload graphic
Zabudování opětovného načítání XAML za provozu do sady Visual Studio pro Mac

Navrhování materiálů s využitím vizuálu v prohlížeči náhledů XAML

Navrhování materiálů s využitím vizuálu Xamarin.Forms teď ukazuje náhledy pro iOS i Android v příslušném prohlížeči náhledů XAML. Další informace o prohlížeči náhledů XAML najdete v jeho dokumentaci.

Tip

Další informace o všech novinkách u Xamarin.Forms najdete v poznámkách k verzi pro Xamarin.Forms.

Xamarin.Android

Přidaná podpora Androidu 10 pro Xamarin:

Nyní můžete používat rozhraní API Android 10 v rámci Xamarin.Android. S Androidem 10 můžete začít pracovat tak, že položku Zkompilovat pomocí verze Androidu: (cílová architektura) nastavíte na Android 10.0 (Q) , a to na kartě Build > General na stránkách vlastností projektů pro Visual Studio pro Mac. Mezi nové funkce pro Android 10 patří:

 • Podpora tmavého motivu pro zajištění konzistentního prostředí pro uživatele, kteří mají povolený tmavý motiv v celém systému
 • Podpora navigace pomocí gest v aplikaci, a to pohyby od okraje k okraji a se zajištěním, aby vaše vlastní navigační gesta doplňovala systémová navigační gesta
 • Optimalizace pro sklápěcí zařízení: Zajišťuje plynulé prostředí od okraje k okraji na dnešních inovativních sklápěcích zařízeních.
 • Interaktivnější oznámení přinášející návrhy odpovědí a akcí, které usnadňují zapojení cílových uživatelů
 • Lepší síťová rozhraní API pro žádosti do sítí Wi-Fi a připojení
Set the Compile using Android graphic
Nastavení položky Zkompilovat pomocí verze Androidu: (cílová architektura) na Android 10.0 (Q)

Další informace o Androidu 10 najdete v naší dokumentaci.

Vylepšené prostředí Android Designeru s rozděleným zobrazením

Udělali jsme několik vylepšení prostředí rozděleného zobrazení při úpravách rozložení Androidu:

 • Synchronizace kurzoru: Při přesunutí kurzoru v editoru zdrojového kódu se položky automaticky vyberou.
 • Prvky sady nástrojů se teď dají přetáhnout na návrhovou plochu i do editoru zdrojového kódu.
 • Teď je podporován příkaz Přepnout komentář.

Tip

Další informace o všech novinkách u Xamarin.Android najdete v poznámkách k verzi pro Xamarin.Android.

Xamarin.iOS

Podpora pro Xcode 11 a iOS 13

Tato verze přidává podporu pro Xcode 11 pro sestavování a ladění aplikací pro iOS 13, tvOS 13 a watchOS 6. Podívejte se na náš úvod do iOS 13 s podrobnými informacemi o nově dostupných funkcích.

Nahrávání do App Store Connect

Do App Store Connect teď můžete nahrávat pomocí průvodce publikováním v aplikaci Visual Studio pro Mac, protože nástroj Zavaděč aplikací byl ze sady Xcode vyřazen. Nový pracovní postup podrobně popisujeme na stránce dokumentace Publikování aplikací Xamarin.iOS do App Store.

Editor omezení

Xamarin Designer pro iOS zavádí nový způsob práce s omezeními. Když vyberete omezitelné zobrazení, objeví se na panelu nástrojů vedle selektoru režimu připnutí omezení ikona se třemi tečkami. Kliknutím na tři tečky zobrazíte překryvné okno, které umožňuje úpravy omezení ve vybraném zobrazení:

Constraints Pining Mode Graphic
Selektor režimu připnutí omezení

Tip

Další informace o všech novinkách u Xamarin.iOS najdete v poznámkách k verzi pro Xamarin.iOS.

Nové dialogové okno Spravovat balíčky NuGet

Balíčky NuGet se teď dají v jednom kroku nainstalovat, aktualizovat nebo odinstalovat pro více projektů, a to pomocí dialogového okna Spravovat balíčky NuGet:

Managing NuGet packages Graphic
Správa balíčků NuGet pro řešení v sadě Visual Studio pro Mac

Staré dialogové okno Přidat balíčky bylo nahrazeno novým dialogovým oknem Spravovat balíčky NuGet se čtyřmi kartami, které vám poskytují nad balíčky NuGet více kontroly:

 • Procházet – zobrazuje balíčky dostupné z vybraného zdroje balíčků.
 • Nainstalováno – zobrazuje balíčky nainstalované v řešení, případně v projektu, pokud spravujete balíčky pro jeden projekt.
 • Aktualizace – zobrazuje aktualizace balíčků v řešení, případně v projektu, pokud spravujete balíčky pro jeden projekt.
 • Konsolidovat – zobrazuje balíčky, které mají různé verze v rámci řešení.

Dialogové okno Spravovat balíčky NuGet otevřete takto:

 1. Ujistěte se, že v okně Řešení máte vybrané požadované řešení.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na řešení a vyberte Spravovat balíčky NuGet NEBO vyberte Spravovat balíčky NuGet v nabídce Projekt.

Karty lze použít následujícími způsoby:

Instalace/odinstalace

Balíček můžete do více projektů nainstalovat takto:

 1. Vyberte balíček na kartě Procházet.
 2. Klikněte na tlačítko Přidat balíček.
 3. V dialogovém okně Vybrat projekty zaškrtněte požadované projekty a klikněte na tlačítko OK, jak je znázorněno níže:
Select Projects dialog graphic
Dialog Vybrat projekty v sadě Visual Studio pro Mac

Jak odinstalovat balíček z více projektů:

 1. Vyberte kartu Nainstalováno.
 2. Vyberte balíček, který chcete odinstalovat.
 3. Kliknutím na tlačítko Odinstalovat balíček.
 4. Zaškrtněte projekty, u kterých chcete odinstalovat balíček, a klikněte na tlačítko OK.

Aktualizace

Jak aktualizovat balíček ve více projektech:

 1. Vyberte balíček na kartě Aktualizace.
 2. Kliknutím na tlačítko Aktualizovat balíček.
 3. V dialogovém okně Vybrat projekty zaškrtněte požadované projekty a klikněte na tlačítko OK.

Konsolidace

Jak konsolidovat balíček ve více projektech:

 1. Vyberte kartu Konsolidovat.

 2. Vyberte balíček, který chcete konsolidovat.

 3. Zaškrtněte projekty v seznamu nebo jejich zaškrtnutí zrušte. Projekty, které obsahují vybraný balíček NuGet, budou ve výchozím nastavení zaškrtnuté.

 4. Vyberte verzi balíčku, se kterou chcete ostatní konsolidovat. Ve výchozím nastavení bude vybraná nejnovější verze balíčku.

 5. Klikněte na tlačítko Konsolidovat:

  NuGet Packages Dialog graphic
  Karta Konsolidovat v dialogovém okně Spravovat balíčky NuGet v sadě Visual Studio pro Mac

Jak spravovat balíčky NuGet pro jeden projekt:

 1. Vyberte projekt na panelu Řešení.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na projekt, vyberte možnost Spravovat balíčky Nuget a postupujte podle požadovaného postupu výše. Všimněte si, že se nezobrazí karta Konsolidovat, ale budou k dispozici karty Procházet, Nainstalováno a Aktualizace.

Připnuté dokumenty

V této verzi jsme představili možnost připnutí karet dokumentů, která vám umožní připnout karty vašich oblíbených souborů, aby byly vždy otevřené a viditelné:

Pinned Tabs Graphic
Připnuté karty

Pokud chcete připnout kartu, použijte ikonu Připnout, místní nabídku dokumentu nebo příkaz Připnout/Odepnout kartu (⌥ ⌘ P). Můžete také změnit uspořádání připnutých karet, a to jejich přetažením v pracovním prostoru.

Úvodní obrazovka – oblíbené klávesové zkratky

Pokud se sadou Visual Studio pro Mac jako uživatel začínáte, vyzve vás při prvním spuštění k výběru oblíbeného schématu klávesových zkratek, jak je vidět níže. Samozřejmě si také můžete schéma vybrat později nebo si vytvořit úplně nové, a to v nabídce Visual Studio > Předvolby.

Welcome Screen Keyboard Shortcuts Graphic
Úvodní obrazovka – klávesové zkratky

Visual Studio pro Mac teď podporuje odkaz na zdroj. To vám umožní ladit zdrojový kód z balíčků NuGet, které dodávají soubory .PDB s odkazy na zdrojové soubory. Visual Studio pro Mac zjistí, že zdrojové soubory jsou k dispozici, a nabídne stažení zdrojového souboru, což vám umožní projít po krocích kód v balíčku. Odkaz na zdroj také funguje s kódem Mono BCL, který umožňuje vstup i do kódu .NET Framework.

Step into External Code option graphic
Možnost pro vstup do externího kódu
Link Prompt graphic
Výzva odkazu na zdroj

Nové informace o aktualizacích balíčků

Na panelu Řešení se teď zobrazují informace o aktualizacích balíčků pro projekty ve stylu sady SDK.

Informace pro projekty ve stylu sady SDK i pro jiné projekty se teď zobrazují konzistentním způsobem. U ikony aktualizace se nyní objeví popis uvádějící aktualizovanou verzi balíčku NuGet. U všech typů projektů se teď vedle ID balíčku NuGet zobrazuje nainstalovaná verze:

NuGet Package Updates Solution Window Graphic
Aktualizace balíčků NuGet v okně Řešení v sadě Visual Studio pro Mac

Instalační služba

Tady jsou provedená vylepšení instalačního programu:

 • Přidali jsme několik dalších ověření, aby bylo stahování balíčků mnohem rychlejší.
 • Pokud se stahování nezdaří nebo z nějakého důvodu dojde k přerušení, instalační program se obnoví z bodu selhání a nespustí se znovu. Pokud z nějakého důvodu dojde k poškození souboru mezipaměti, produkt se stáhne znovu.
 • Instalační program nyní zobrazuje pro každý balíček mnohem přesnější průběh.
 • Přidali jsme také vylepšení uživatelského rozhraní během instalace. Přesně se nyní zobrazí, kolik balíčků je třeba nainstalovat a kolik jich zbývá.
 • Vždycky se pokusíme nainstalovat doporučené vydané verze produktů Xamarin, .NET Core a Mono. Někdy to může znamenat, že vaše verze budeme muset downgradovat, abychom dosáhli podporovaného stavu.
 • Opravili jsme problémy s autorizací. Během instalace by se výzva k zadání hesla měla zobrazovat pouze jednou za každých 5 minut.
 • Pokud nejsou potřeba žádné akce, je tlačítko umístění skryté.

Opravy chyb

Instalace

Opravili jsme následující hlavní problémy s instalačním programem:

 • Opravy chyb pro operační systém Catalina
 • Opravili jsme chybu procentuálního přírůstku, ke které docházelo v důsledku konfigurace oddělovače čísel při použití s lokalizovanými jazyky.
 • Provedli jsme opravu zajišťující správné zobrazení velikosti, když je jedinou položkou k instalaci VSFMac.

Web a Azure

Vyřešili jsme následující hlavní problémy s podporou a nástroji .NET Core a ASP.NET Core:

 • Po instalaci aktualizací se v aktualizačním nástroji pořád zobrazuje verze .NET Core SDK 3.0.100.
 • Pro nastavení vývojového certifikátu jako důvěryhodného je navržen nesprávný příkaz.
 • Šablona typu souboru pro JavaScript chybí v nabídce Přidat > Nový soubor > Web.
 • Visual Studio pro Mac ukládá nový soubor JSON jako UTF-8 BOM.
 • Při odebírání souboru, který má podřízený soubor, se neodebere jeden soubor.
 • Adresa URL webové aplikace se po restartování integrovaného vývojového prostředí vrátí zpět na 5001.
 • Proměnné prostředí se nevyzvednou, když uživatel zvolí možnost Spustit bez ladění.
 • Místní nabídka „Zahrnout do projektu“ se zobrazí, když nemá.

Vyřešili jsme následující hlavní problémy s Azure:

Prostředí a nástroje

Vyřešili jsme následující hlavní problémy s integrovaným vývojovým prostředím:

Úpravy zdrojového kódu

Vyřešili jsme následující hlavní problémy s úpravami zdrojového kódu:

Správa verzí

Vyřešili jsme následující hlavní problémy se správou verzí:

 • Rozhraní IDE ve správě verzí zamrzne při otevření Storyboardu v nástroji Xcode Interface Builder.
 • Při přepínání větve se Visual Studio 2019 pro Mac zablokuje.
 • Při přejmenování souborů v rámci správy verzí Git zmizí IntelliSense.
 • Při otevření řešení s dříve otevřenými soubory C# se nezobrazují karty pro správu verzí.
 • Sada prostředků aplikace obsahuje soubory, které by neměla obsahovat při použití Gitu.
 • Integrované vývojové prostředí (IDE) se chybově ukončí při publikování do GitHubu.
 • Vyjmutím dočasného ukládání Gitu s konflikty vznikne neplatné upozornění a nevzniknou žádné další protokoly.
 • Klonování projektu s dílčími moduly se zastaví s chybou „Operace správy verzí selhala“.
 • Při pokusu o potvrzení do Gitu dojde k chybovému ukončení Visual Studia.
 • Karta Změny se neaktualizuje.
 • Příkazy Rozdíly/Zobrazit jsou v Oblasti řešení porušené.
 • Příkaz Vytvořit opravu je porušený.
 • Velmi pomalé načítání revizí v zobrazení Rozdíly/Porovnání.
 • Visual Studio pro Mac se při vrácení Gitu zablokuje.
 • V novém editoru chybí zobrazení dokumentu v rámci správy verzí.
 • Při rezervaci úložiště s použitím uživatelského jména a hesla se nezachová uživatelské jméno.
 • Nejde použít Subversion přes svn+ssh bez portu.
 • Přepínání větví nerespektuje změny v cílové architektuře.
 • Chyba SIGABRT při pokusu o načtení větve z Azure DevOps Gitu.

Testovací nástroje

Vyřešili jsme následující problémy s testováním:

 • Z integrovaného vývojového prostředí (IDE) není možné spouštět jednotlivé testy definované v rámci MonoDevelop.VersionControl.Git.Test, protože se nepodařilo načíst sestavení LibGit2Sharp.

Projektový systém

Vyřešili jsme následující problémy s projekty:

NuGet

Vyřešili jsme následující problémy pro NuGet:


Známé problémy

 • Opětovné načítání XAML za provozu pro Xamarin.Forms nefunguje na zařízeních se systémem iOS a po pár minutách se zobrazí informační panel s výzvou k nahlášení problému. Tuto chybu opravíme v příští verzi.
 • Při vytváření multiplatformní aplikace Xamarin chybí možnost pro sdílený kód.

Důležité

Visual Studio 2019 pro Mac se dá nainstalovat na macOS Catalina Beta, ale nemusí s operačním systémem verze Preview fungovat podle očekávání. Pokud nás budete chtít informovat o jakýchkoli problémech, které objevíte při používání sady Visual Studio pro Mac a operačního systému Catalina, postupujte prosím podle pokynů v tématu o nahlášení problému.


Vaše názory a návrhy

Chceme znát váš názor. O problémech nás můžete informovat prostřednictvím možnosti Ohlásit problém ve vývojovém prostředí sady Visual Studio pro Mac. Svou zpětnou vazbu včetně návrhů sledujte na portálu komunity vývojářů.


Na začátek stránky